معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد:

مطبوعات قبل از دریافت مجوز حق انتشار آگهی پیش فروش را ندارند

هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاه های اطلاع رسانی و سایر رسانه های گروهی و نصب در اماکن و...، مستلزم اخذ مجوز انتشار آگهی از مراجع ذی صلاح است.

مطبوعات-قبل-از-دریافت-مجوز-حق-انتشار-آگهی-پیش-فروش-را-ندارند
به گزارش پیام ساختمانبه نقل از میزان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزددر ارتباط با سازوکارهای قانونی درج آگهی پیش فروش ساختمان گفت: هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاه های اطلاع رسانی و سایر رسانه های گروهی و نصب در اماکن و...، مستلزم اخذ مجوز انتشار آگهی از مراجع ذی صلاح است.سید علی اصغر رفاهیافزود: طبق ماده 21 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 29 دی ماه 1389 مجلس شورای اسلامی ، پیش فروشنده باید مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی صلاح که در آئین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود أخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه های یادشده ارائه کند.رفاهی بر ضرورت درج شماره و تاریخ اخذ مجوز جهت اطلاع عموم، تصریح کرد : مطبوعات و رسانه‎ها قبل از دریافت مجوز یاد شده حق درج و انتشار آگهی پیش فروش را ندارند و در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهندشد.این مقام قضایی همچنین به آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 7 خرداد ماه 1393 اشاره کرد و ابراز داشت: در مواد 19 و 20 این آیین نامه، وزارت راه و شهرسازی مرجع صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش است و صدور مجوز انتشار آگهی بر اساس دستور العملی است توسط وزارت یاد شده تهیه شده است.وی خاطرنشان کرد: در ماده 20این آیین نامه، رسانه های جمعی جهت انتشار آگهی پیش فروش ساختمان مکلف شده اند مجوز انتشار مربوط را از درخواست کننده آگهی مطالبه کنند و شماره، مشخصات و اطلاعات مندرج در مجوز و مرجع صادرکننده مجوز را در متن آگهی قید کنند والّا طبق ماده 21 قانون اقدام خواهد شد.
انتهای خبر/پ
×