ضمیمه تاسیسات دویست و هفتاد و یکمین شماره پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه تاسیسات دویست و هفتاد و یکمین شماره پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه-تاسیسات-دویست-و-هفتاد-و-یکمین-شماره-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در تاسیسات این شماره از نشریه می خوانید: تاسیسات پوسیده شهر؛ آتش زیر خاکستر کاهش شدت انرژی از اولویت های برنامه ششم چالش های استاندارد تاسیسات در ایران اما و اگرهای تجهیزات و سازه های صنعتی زنگ خطر بحران آب شرب تهران به صدا در آمد
انتهای خبر/پ
×