طبقه متوسط رونق مسکن را درک می کند

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان این که زمانی دولت ها پول زیادتری داشته اند مردم از آنها راضی تر بوده اند، گفت: همیشه شکاف بین مردم و دولت ها وجود داشته و دولت ها هیچگاه نتوانستند مردم را در مجموعه سیاست های خود شریک بدانند.

طبقه-متوسط-رونق-مسکن-را-درک-می-کند
مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان این که زمانی دولت ها پول زیادتری داشته اند مردم از آنها راضی تر بوده اند، گفت: همیشه شکاف بین مردم و دولت ها وجود داشته و دولت ها هیچگاه نتوانستند مردم را در مجموعه سیاست های خود شریک بدانند. سعید معیدفر با یادآوری این که طی یک دهه 9 برابر شدن قیمت زمین و مسکن زندگی برخی را دگرگون کرد، اظهار کرد: این طبقه در حال حاضر تمایلی ندارند بین عرضه و تقاضا رابطه ای منطقی برقرار شود در حالی که سیاست های دولت، رونق نسبی مسکن در شرایط آرام و نه بحرانی است. دولت به دنبال این است تا رابطه معناداری بین تولیدکننده و مصرف کننده مسکن ایجاد کند. وی با بیان این که قشر متوسط قدرت درک مسئله و رونق در بازار معاملات مسکن را دارند و می توانند با حضور فعال و جدی خود در بازار، معاملات مسکن را با مجموعه سیاست های هم راستای دولت رونق دهند، تصریح کرد: سیاست های مسکن در دولت یازدهم با یکدیگر هم راستا بوده و توانسته اعضای پازل را کنار هم قرار دهد و آن را تبدیل به یک سیاست متحد کند. اگرچه نقدهایی نیز بر آن وارد است اما در مجموع عملکرد بخش مسکن در دولت یازدهم برای اقشار متوسط جامعه سیاست های قابل دفاعی است که باید ادامه پیدا کند تا بتواند به ثمر بنشیند. وی با بیان این که در خصوص مسکن اجاره ای سیاست دولت های قبل بر تملک متکی بوده، تاکید کرد: همیشه شکاف بین مردم و دولت ها وجود داشته و دولت ها هیچگاه نتوانستند مردم را در مجموعه سیاست های خود شریک بدانند. همیشه این نگاه که باید دولت همه کارها را انجام دهد، مهم بوده است و طبیعتا زمانی که دولت ها پول زیادتری داشته اند مردم از آنها راضی تر بوده اند. معیدفر ادامه داد: در حال حاضر دولت از لحاظ اقتصادی در شرایط دشواری قرار دارد و شاید مجموعه سیاست هایی که در حوزه مسکن اتخاذ کرده است مجموعه سیاست هایی است که نهایتا بتواند بازار آرام و باثباتی را برای مسکن ایجاد کند.باید شکاف بین مردم و دولت را به حداقل ممکن رساند و رابطه دولت و مردم را ترمیم کرد. مشاور اجتماعی وزیر راه و شهرسازی همچنین با تاکید بر اینکه رونق در بخش بازار معاملات مسکن بر اقشار متوسط جامعه تاثیرگذار خواهد بود افزود: رونق در بخش مسکن و مجموعه سیاست هایی که بتواند تمامی اقشار جامعه را منتفع کند بهترین تبلیغ برای فعالیت های یک دولت است و نهایتا قشر متوسط جامعه قشری است که رونق را بیشتر از سایر اقشار درک خواهد کرد و آن را با زبان گویای خود به گوش سایر بخش ها نیز خواهد رساند. معیدفر گفت: قطعا طبقه متوسط و کسانی که در حوزه مسکن فعالند چه در حوزه ساخت و چه در حوزه خرید، کسانی هستند که به پشتوانه پس انداز و برنامه هایی که دولت در حوزه مسکن دارد در رونق بازار معاملات مسکن نقش دارند و بهترین معرف برای سیاست هایی هستند که در یک دوره از دولت بر زندگی آنها تاثیر گذاشته است.
انتهای خبر/پ
×