بانک مرکزی پاسخ داد:

شیوه وام دهی در بانک ها

بانک مرکزی اعلام کرد مسائل مربوط به استخدام، نقل و انتقال، حقوق و دستمزد از امور داخلی بانک ها و موسسه های مالی است.

شیوه-وام-دهی-در-بانک-ها
به گزارش پیام ساختمان،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به درخواست هایی درباره استخدام در بانک مرکزی یا دیگر بانک ها آورده است: بانک مرکزی کارکنان خود را از طریق آزمون و پس از درج آگاهی در جراید تامین می کند.بانک مرکزی فاقد سازوکار معرفی افراد برای دریافت وام استبانک مرکزی در پاسخ به درخواست هایی درباره اعطای تسهیلات بانکی تاکید کرد «بانک های کشور در چارچوب ضوابط و مقررات قانون عملیات بانکی مبادرت به اعطای تسهیلات از منابع داخلی خود می کنند و تصمیم گیری درباره پرداخت تسهیلات در دایره وظایف مدیران عامل است.بر این اساس افراد می توانند درخواست خود برای دریافت تسهیلات را از طریق بانک های عامل و ترجیحا نزد بانکی که حساب آنان در آنجا متمرکز است، پیگیری کنند و چنانچه تقاضای آنان به کسب مجوز یا تایید بانک مرکزی نیازی داشته باشد، بانک عامل نسبت به آن اقدام می کند».بانک مرکزی تاکید کرده است این بانک فاقد سازوکار قانونی معرفی افراد برای دریافت تسهیلات است و با توجه به اختیار بانک ها، مراتب به طور مستقیم از طریق بانک های ذیربط پیگیری می شود.همچنین بانک مرکزی اعلام کرد برخی شکایت های مردمی را برای رسیدگی به اداره نظارت بر موسسه های پولی غیربانکی و نیز اداره رسیدگی به شکایت ها و تقاضاهای بانک مرکزی فرستاده شده است.
انتهای خبر/پ
×