شناسنامه فنی ساختمان تعیین تکلیف شد

مهم ترین مانع اجرای قانون پیش فروش ساختمان از سوی وزیر راه و شهرسازی تعیین تکلیف شد.

شناسنامه-فنی-ساختمان-تعیین-تکلیف-شد
به گزارش پیام ساختمان، عباس آخوندی با ابلاغ «دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان» برای اجرای ماده 22 قانون پیش فروش ساختمان، شهرداری ها را مکلف کرد در زمان صدور پروانه ساختمانی برای تک تک واحدها شناسنامه فنی صادر شود.صدور شناسنامه فنی ساختمان براساس این ماده قانونی جزو مهم ترین زیرساخت های ثبت محضری معاملات پیش فروش مسکن است که تاکنون به دلیل عدم صدور و تنظیم آن از سوی شهرداری ها و مهندسان ناظر یکی از مهم ترین موانع تنظیم سند رسمی برای معاملات پیش فروش مسکن محسوب می شود.براساس آنچه در دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان که اواخر هفته گذشته از طرف وزیر راه وشهرسازی ابلاغ شد، از این به بعد شهرداری ها به عنوان مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند شناسنامه فنی ساختمان را برای هر واحد مسکونی به طور جداگانه صادر کنند و برای آنها علاوه بر شماره ثبت دبیرخانه و تاریخ صدور، شماره مسلسل اختصاص دهند.این در حالی است که شناسنامه فنی باید در زمان صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری های هر شهر یا سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمانی صادر شده و نسخه دومی از آن در شهرداری نگهداری شود. علاوه بر صدور شناسنامه فنی برای هر یک از واحدهای مسکونی به صورت جداگانه و تهیه دو نسخه از آنها، شهرداری ها و مراجع صدور پروانه باید تمام وظایف و الزاماتی را که براساس شناسنامه فنی ساختمان بر عهده متقاضی است به او اعلام کرده و برای تضمین اطلاع وی از این الزامات نسبت به دریافت امضای مالک یا سازنده متقاضی پروانه ساختمانی اقدام کنند.بر اساس دستورالعملی که عباس آخوندی پنج شنبه گذشته ابلاغ کرد مهندسان طراح و معمار موظفند در زمان طراحی، اطلاعات مربوط به جداول شناسنامه فنی ساختمان را در نقشه های مربوطه درج کنند و همه واحدها، پارکینگ ها و انباری ها نیز به صورت یکسان در کلیه نقشه ها شماره گذاری شوند.مهندسان ناظر هم مکلفند اطلاعات مندرج در شناسنامه فنی ساختمان را با پروانه ساختمان و نقشه های مصوب ضمیمه آن تطبیق دهند و آن را با مهر و امضا تایید کنند.بر اساس این دستورالعمل صدور تاییدیه های مندرج در قانون پیش فروش ساختمان از جمله تاییدیه شناسنامه فنی جزو وظایف نظارتی مهندسان ناظر بوده و مهندسان ناظر و شهرداری ها یا سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمانی مجاز به دریافت هیچ گونه مبلغی تحت هر عنوان بابت هزینه صدور این تاییدیه ها و صدور شناسنامه فنی ساختمان نیستند. به این معنا که شهرداری ها و مراجع صدور پروانه و سایر دستگاه های مربوطه از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان براساس این دستورالعمل قانونی نباید بابت صدور و تکمیل شناسنامه فنی ساختمان از مالکان یا سازندگان واحدهای مسکونی مبلغی اخذ کنند و صدور شناسنامه فنی بر اساس قانون جزو وظایف شهرداری ها و تکمیل آنها بر عهده مهندسان ناظر است.بر اساس ماده 22 قانون پیش فروش ساختمان شهرداری ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد مسکونی شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل صادر و به متقاضی پروانه ساختمانی ارائه کنند.
انتهای خبر/پ
×