با تصویب شورای پول و اعتبار،

مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن ایجاد می شوند

در یکهزار و دویست و بیست و سومین جلسه شورای پول و اعتبار "دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن" به تصویب رسید.

مؤسسات-پس-انداز-و-تسهیلات-مسکن-ایجاد-می-شوند
به گزارش پیام ساختمان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار با هدف کمک به تأمین مالی بخش مسکن از طریق جذب پس اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن و با استناد به آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، مصوب هیئت وزیران، "دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن" را در 18 ماده و 4 تبصره، تصویب کرد.همچنین در این جلسه، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد به میزان 100 میلیون یورو تعیین شد
انتهای خبر/پ
×