یادداشت سیدناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

نقش و جایگاه سازمان نظام کاردانی ساختمان در استفاده از ظرفیت خالی

نقش-و-جایگاه-سازمان-نظام-کاردانی-ساختمان-در-استفاده-از-ظرفیت-خالی
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طی یادداشتی به نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد و مجموعه NGO ها در رشد و پیشرفت، اشاره و بر ضرورت استفاده از توانایی و ظرفیت های آنها در توسعه همه جانبه کشور، تأکید کرد. به گزارش پیام ساختمان، به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ سیدناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان طی یادداشتی به جایگاه و نقش سازمان نظام کاردانی ساختمان پرداخت که بخشی از آن را در ادامه می خوانید: کاردانان و تکنسین ها به دلیل تأثیرگذاری در جایگاه شغلی خود و همچنین نگاه کاربردی به کار، از تأثیر بسزایی بر کیفیت اجرای پروژه ها نسبت به مهندسین برخوردارند و خلأ علمی ـ اجرایی موجود بین مهندسین و کارگران را می پوشانند. کاردان مفهوم علمی کار را گرفته و ازآنجاکه شخصی علمی ـ اجرایی است در حین اجرای کار، مفاهیم را به کارگران القا و با حضور مستمر و مستقیم در محیط کارگاه، بر کیفیت اجرای پروژه می افزاید. یک مهندس با وظایف مهمی چون طراحی، نظارت، ایده پردازی فنی و به روزرسانی صنعت، نه تنها نمی تواند نقش کاردان را در پروژه ایفا نماید بلکه پرداختن به وظایف کاردان ها، او را از ایفای نقش اساسی و مؤثرش بازمی دارد و این موضوعی است که امروزه صنعت ساختمان بدان دچار شده است. ادامه این یادداشت را در شماره 270 نشریه بخوانید.
انتهای خبر/پ
×