ضمیمه تاسیسات دویست و شصت و نهمین شماره هفته نامه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه تاسیسات دویست و شصت و نهمین شماره هفته نامه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه-تاسیسات-دویست-و-شصت-و-نهمین-شماره-هفته-نامه-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در ضمیمه تاسیسات این شماره نشریه پیام ساختمان می خوانید: کمک به وزارت نیرو برای تکمیل مسکن مهر برق امسال گران می شود از انفجار شهران تا انکار مقصران تاسیسات خانه را مدیریت کنیم آب از دستمان رفت!
انتهای خبر/پ
×