معاون تعاون وزیر کار مطرح کرد،

بانک مرکزی با تاسیس بانک تعاون موافقت کرد

معاون تعاون وزیر کار با اشاره به ایجاد بانک تعاونی گفت: مذاکرات و توافقات اولیه با بانک مرکزی برای ایجاد بانک تعاون انجام شده است.

بانک-مرکزی-با-تاسیس-بانک-تعاون-موافقت-کرد
به گزارش پیام ساختمان، سیدحمید کلانتریدرباره راه اندازی بانک جدید تعاون گفت: تعاونی ها در زمینه بانکداری مانند بسیاری از کشورها مانند مالزی، هند و اروپا از طریق ایجاد صندوق ها و بانک های تعاونی فعالیت دارند. ایران هم مانند کشورهای دیگراست. بسیاری از بانک هایی که در حال حاضر در قالب بانک فعالیت می کنند در گذشته تعاونی بوده اند.وی با اشاره به اینکه در ایران هنوز بانک تعاونی که با سرمایه افراد باشد را نداریم اظهار داشت: در گذشته بخشی از تعاونی های اعتباری که در بازار پولی کشور فعالیت داشتند، به دلیل مشکلات در موسسات مالی و اعتباری ادغام شدند و یا در قالب بانکهای جدید غیر تعاونی در حال فعالیت هستند.کلانتری با بیان اینکه مذاکرات و توافقات اولیه با بانک مرکزی برای ایجاد بانک تعاون انجام شده است افزود: ایجاد دست کم سه بانک تعاون در دستور کار است. طبق پیش بینی برنامه پنجم توسعه، بخش تعاون باید 15 درصد از بازار پولی کشور را در اختیار می گرفت اما سیستم بانکی در این خصوص برنامه اثربخشی نداشت و مشوق های لازم نیز انجام نشد.معاون وزیر کار افزود: در گذشته برخی تعاونی های اعتباری به دلیل تخلف یا ضعیف بودن نظارت بخش تعاون و بانک مرکزی از مسیر قانونی خود خارج شدند، اما برخی دیگر نظیر بانک شهر و ایران زمین توانستند مسیر توسعه و پیشرفت را طی کنند و امروز به بانک تبدیل شوند.
انتهای خبر/پ
×