افزایش 9.9 درصدی شاخص مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها

بانک مرکزی تورم تیرماه را 9.2 درصد اعلام کرد

تورم در خردادماه 9.7 درصد، در اردی بهشت ماه 10.4 درصد و در فروردین ماه سال 11.2 درصد برآورد شده است.

بانک-مرکزی-تورم-تیرماه-را-9-2-درصد-اعلام-کرد
به گزارش پیام ساختمان به نقل از گزارش بانک مرکزی،شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه 1395 به عدد 242.8 رسید که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزایش یافت.این در حالی است کهشاخصبهای مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها در تیر ماه سال جاری به میزان 9.9 درصد رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل با رشد همراه بوده است و نسبت به ماه خرداد امسال نیز 0.5 درصد افزایش را نشان می دهد.همچنین، شاخص کل بهای خدمات مصرفی و کالاها در مناطق شهری ایران در خردادماه سال جاری نسبت به اردی بهشت ماه 1.2 درصد افزایش یافته بود و این شاخص در اردی بهشت ماه نسبت به فروردین ماه 0.9 درصد رشد را نشان می داد.میزان تورم در خردادماه 9.7 درصد، در اردی بهشت ماه 10.4 درصد و در فروردین ماه سال 11.2 درصد برآورد شده است.گفتنی است، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در خردادماه سال جاری به 240.9 رسید. این شاخص در خردادماه در تمام استان های کشور غیر از استان گلستان با افزایش همراه بودو بیشترین میزان افزایش آن مربوط به استان های زنجان و یزد و کمترین ان مربوط به استان لرستان بود.این شاخص در اردیبهشت ماه سال جاری در همه استان های کشور روند افزایشی را طی کرد و بیشترین میزان افزایش آن مربوط به استان اراک و کمترین آن مربوط به کرمانشاه بود. در فروردین ماه سال جاری هم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تمام استان های کشور غیر از هرمزگان، اصفهان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد با افزایش همراه بود.
انتهای خبر/پ
×