گره ورود تعاونی ها به بورس باز شد

یکی از مهمترین اتفاقات مربوط به تعاون، ورود به بورس است که زمینه آن فراهم شده و دولت با پیشنهاد وزارت اقتصاد، کار و اتاق تعاون در این زمینه موافقت کرد و سازمان بورس موظف شد تا یکسال آن را عملیاتی کند.

گره-ورود-تعاونی-ها-به-بورس-باز-شد
به گزارش پیام ساختمان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، چند سال پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی که یکی از مهم ترین بخش های آن توسعه همه جانبه بخش تعاون بوده که با ورود این بخش به بورس، این مهم اتفاق می افتد.قانونگذار در قالب اصل 44 قانون اساسی، برخی پیش بینی های مهم درباره گسترش عملکرد بخش تعاون در اقتصاد ایران داشته که از جمله آنها افزایش سهم تعاون از بازار پول به 15 درصد، افزایش سهم این بخش در اقتصاد به میزان 25 درصد، ورود تعاونی ها به بورس و بازار سرمایه و اختصاص 30 درصد از عواید حاصل از فروش شرکت های دولتی برای توانمندسازی تعاونی ها بوده است.با این حال، به دلیل آنچه که از آن به عنوان مقاومت شدید بدنه اجرایی دولت، مخالفت های پیدا و پنهان با اصل فعالیت تعاون در ایران و همچنین بی اعتقادی قابل لمس به این بخش از اقتصاد نام بُرده می شود، تعاونی ها در چند سال گذشته با وجود تلاش برای دستیابی به اهداف تعیین شده، ناکام مانده اند.مذاکرات و چانه زنی های فراوانی نیز با مقامات سازمان بورس در گذشته به منظور فراهم شدن زمینه حضور تعاونی ها در بازار سرمایه انجام شده بود که در آن مقطع با مخالفت و عدم همراهی مدیران سازمان بورس، عملا در این بخش توفیقی حاصل نشد.حالا پس از چند سال، با چراغ سبز سازمان بورس و اعلام همراهی محمد فطانت با این موضوع، آئین نامه اجرایی ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد، کار و همچنین اتاق تعاون ایران مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است.علیرضا ناطقی در این باره گفت: هیات وزیران در جلسه 95.04.09 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه و اتاق تعاون ایران و به استناد ماده (75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1393 آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب کرد.مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه از فراهم شدن زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش تعاونی ها در بازار سرمایه خبر داد و ادامه داد: براساس ماده (75) الحاقی به قانون بخش تعاونی، موضوع ماده (15) قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وزارت اقتصاد موظف شده بود تا با همکاری وزارت کار و اتاق تعاون زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش تعاونی ها را در بازار سرمایه فراهم نموده و همچنین در خصوص نحوه واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی، واگذاری به تعاونی ها را از طریق تهیه و تصویب آئین نامه ای در هیئت دولت تسهیل نماید.وی افزود: این آئین نامه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران تهیه و تدوین و برای تصویب به هیئت دولت تقدیم شد.ناطقی ادامه داد: یکی از اهداف تصویب این آئین نامه ورود تعاونی ها به بازار سرمایه است، در حال حاضر در کشور بیش از یکصد هزار تعاونی فعال در کلیه عرصه های اقتصادی تشکیل و در حال فعالیت هستند و دارای ظرفیت بالقوه ای برای ورود به بورس و انجام معاملات آنها در بازار سرمایه هستند.مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت کار تاکید کرد: بنابراین در ماده 4 آئین نامه اجرایی مذکور سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف شده تا ظرف مدت یکسال پس از تصویب آئین نامه زمینه انجام معاملات کلیه تعاونی ها را در بورس فراهم نماید و با انجام این مهم یکی از محدودیت های بزرگ فراروی تعاونی ها و شاید حلقه مفقوده بخش تعاون برای ورود به بازار سرمایه برطرف خواهد شد.ناطقی در ادامه با اشاره به بند (ب) ماده (9) و ماده (20) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص موضع واگذاری بنگاه های دولتی به تعاونی ها گفت: به منظور تسهیل در واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی، به تعاونی ها در راستای اجرای مواد اشاره شده در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، در آئین نامه اجرایی مذکور، سازمان خصوصی سازی موظف شده به منظور تسهیل در واگذاری به تعاونی ها به نحوی که مزیت های مشخصی برای بخش تعاون در نظر گرفته شود، درصورت لزوم ظرف مدت سه ماه نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح آئین نامه ها و شیوه نامه های مرتبط به مرجع قانونی ذیربط اقدام نماید.مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی تصریح کرد: همچنین سازمان خصوصی سازی موظف شده تا به منظور فراهم شدن بستر اجرای تبصره ذیل ماده (5) قانون "تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی" مصوب 1389، پیشنهادات لازم جهت اصلاح دستورالعمل "واگذاری سهام یا بنگاه های قابل واگذاری از طریق مذاکره و ویژگی های لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از این طریق" مصوب 87.11.19 هیئت واگذاری را ظرف سه ماه به هیئت مذکور ارائه نماید.
انتهای خبر/پ
×