صنعت، معدن را یدک بکشد

سهم یک درصدی معدن در تولید ناخالص داخلی، نشانه ای از عدم توانایی مواد معدنی خام کشور در رقابت با بزرگان سراسر دنیاست که تنها با فرآوری مواد معدنی خام و مورداستفاده قرار گرفتن در صنعت می توان این توانایی را بهبود بخشید.

صنعت-معدن-را-یدک-بکشد
به گزارش پیام ساختمان، سرمایه گذاری در معادن کوچک مقیاس و ایجاد ذخایر و اشتغال زایی کوچک شاید بتواند جان تازه ای به معادن ببخشد و با همراهی صنعت از یک سو در اصلاح زیرساخت ها و در سوی دیگر در اقتصاد کشور تأثیرگذار واقع شوند.عباس پرورش، پژوهشگر و پیشکسوت امور معادن یکی از افرادی است که در روز ملی صنعت و معدن تندیس دریافت کرد و بهانه انجام گفتگو در مورد وضعیت فعلی و آتی معادن کشور را در اختیار ما قرارداد که می خوانید:حالمعدنخوباستاین پژوهشگر و مشاور فنی در امور معادن به خبرنگارپیام ساختمان گفت: وضع نسبی معادن خوب است چون دشمنی ها، تحریم ها و شرایط اقتصاد جهانی کمتر بر درون سیستم بخش معدن تأثیرگذار بوده است. معادن به عنوان منابع طبیعی و خدادادی بخش مستقلی است ولی دلیل شکوفا نشدنش به سیاست گذاری ها مرتبط است. پرورش، شکوفا نشدن معادن را به گره نخوردن به صنعت ربط داد و افزود: در کشورهای پیشرفته، صنعت، معدن را یدک می کشد و با درکنار هم قرار گرفتن این دو بخش، تولید و صادرات توسعه یافته و اقتصادِ کشور را تحت تأثیر قرار می دهند...متن کامل این گزارش را در شماره 263 نشریه پیام ساختمان بخوانید
انتهای خبر/پ
×