بازدید امروز تا این لحظه 5452 بار

حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

امروز شنبه مورخ 02/05/1395 نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تیر ماه 1395(تسه95041)، در بازار عادی با محدودیت دامنه نوسان 5 درصدی قیمت گشایش می یابد.

حق-تقدم-استفاده-از-تسهیلات-مسکن
دامنه نوسان قیمت بر اساس قیمت پایانی معاملات روز قبل در نماد تسه95031 می باشد. قیمت پایانی اوراق، میانگین موزون معاملات روزانه اوراق می باشد. لازم به ذکر است محدودیت حجمی هر سفارش خرید (بلوک)جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تیرماه 1395(تسه95041) تعداد 140 ورقه تعیین گردیده است. همچنین تأکید می گردد، در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهای معاملاتی تسه94081 و بعد از آن که به صورت توأمان با اوراق گواهی صادره در نمادهای معاملاتی تسه94071 و قبل از آن خریداری می شوند نیز محدودیت سقف خرید مجموعاً به میزان حداکثر 140 ورقه برای هر کد معاملاتی و در هر جلسه معاملتی در تمامی نمادهای مذکور می باشد.
انتهای خبر/پ
×