menu

ثبت آگهی رایگان

رییس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران:

نظام مهندسی ماهی 2 میلیارد تومان سود بانکی می گیرد

رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان تهران با تاکید بر اینکه این سازمان ماهانه بالغ بر 2 میلیارد تومان سود از بانک شهر دریافت می کند،گفت: اتهام اختلاس هیات مدیره سابق نظام مهندسی را رد می کنم چرا که اختلاس زمانی رخ می دهد که پولی جابه جا شود

نظام-مهندسی-ماهی-2-میلیارد-تومان-سود-بانکی-می-گیرد
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان تهران با تاکید بر اینکه این سازمان ماهانه بالغ بر 2 میلیارد تومان سود از بانک شهر دریافت می کند،گفت: اتهام اختلاس هیات مدیره سابق نظام مهندسی را رد می کنم چرا که اختلاس زمانی رخ می دهد که پولی جابه جا شود. سعید غفرانی در پاسخ به اظهارات مطرح شده از سوی ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی کشور مبنی بر اینکه هیأت مدیره سابق نظام مهندسی تهران میلیاردها تومان اختلاس کرده اند، گفت: حرف هایی بدون قاعده به هر حال عنوان می شود و صحت ندارد، چرا که اختلاس زمانی رخ می دهد که پولی جابه جا شود. وی ادامه داد:در حال حاضر پول های مورد بحث (حدود 40 میلیارد تومان) در حساب نظام مهندسی تهران است و ماهانه نزدیک به 2 میلیارد تومان سود دریافت می کند. وی در پاسخ به این سؤال که ترکان عنوان می کند که هیأت مدیره سابق نظام مهندسی تهران از بابت پول هایی که در بانک ها سپرده گذاری کرده است تسهیلات برای یک شرکت دیگر دریافت کرده اند، گفت: تسهیلات هم اگر گرفته شده باشد آنها وثیقه گذاشته اند، وامی را به هر حال هیأت مدیره مصوب و پولی را در نزد بانک شهر سپرده گذاری کرد، سود آن را هم گرفته و در حال حاضر هم دوره جدید نظام مهندسی این سود را دریافت کند. وی ادامه داد: به هر حال آن شرکت هم که می گویند تسهیلات گرفته است، وثیقه گذاشته است و کار غیرقانونی انجام نداده است. غفرانی خاطرنشان کرد: هیچ تخلفی در این رابطه صورت نگرفته است، سال 93، چهل میلیارد تومان در بانک شهر سپرده گذاری شد که این بانک هم ماهانه به طور منظم حدود 2 میلیارد تومان سود آنرا پرداخت کرده است. وی با بیان این که تخلفی که برخی از آن نام می برند مربوط به وثیقه گذاری برای نوسازی بافت فرسوده تهران است، تصریح کرد: اصل پول سپرده گذاری شده در بانک موجود است و نه تخلف، نه تبانی و نه سوء استفاده ای در این زمینه روی نداده است. این مسئله از سوی سازمان نظام مهندسی در حال پیگیری است و هیچ تخلفی در این زمینه اتفاق نیفتاده است.
انتهای خبر/پیام ساختمان
×