تامین مالی بخش مسکن، از طریق بازار سرمایه

بنی اسدی گفت: از حدود 4 سال پیش اوراق تسهیلات مسکن به عنوان ابزار وارد بازار فرابورس شد و همانطور که می دانید در گذشته این اوراق دست به دست می شد و در بنگاه ها، فضای غیر شفاف داشت.

تامین-مالی-بخش-مسکن-از-طریق-بازار-سرمایه
در تشریح بحث تامین مالی بخش مسکن از طریق بازار سرمایه، به ابزارها و بازارهایی می رسیم که عمدتا در بازار فرابورس ایران به بازار سرمایه معرفی شده و در حال معامله است. در این زمینه مبینا بنی اسدی، مدیر روابط عمومی فرابورس ایران به خبرنگار پیام ساختمان توضیحاتی داده است که می خوانید:بنی اسدی گفت: از حدود 4 سال پیش اوراق تسهیلات مسکن به عنوان ابزار وارد بازار فرابورس شد و همانطور که می دانید در گذشته این اوراق دست به دست می شد و در بنگاه ها، فضای غیر شفاف داشت. اکنون قیمت این اوراق در فرابورس شفاف شده، قیمت آن به صورت لحظه ای براساس عرضه و تقاضا تغییر کرده و نسبت به گذشته کاهش یافت، درواقع فرابورس با تامین مالیِ خرد از طریق بازار سرمایه به حوزه مسکن کمک کرد.او با بیان اینکه صندوق های زمین و ساختمان نیز ابزارهایی هستند که سازندگان می توانند پروژه های ساختمانی خود را از طریق آن تعریف کرده و نهادهایی که لازم است را شکل بدهند، افزود: واحدهای این صندوق در بازارهای فرابورس به عموم ارایه می شود(هر واحد 1000تومان) که بسته به پیشرفت پروژه رشد قیمت دارند. هر فرد با هر مقدار سرمایه هرچند خرد، می تواند در حوزه مسکن سرمایه گذاری کند. این ابزار پروژه های ساختمانی را نیز تامین مالی می کنند.بنی اسدی تاکید کرد: اگر صندوق های زمین و ساختمان در فضایی شکل می گرفت که ساخت و ساز رونق بیشتری داشت، قطعا بیشتر مورد توجه قرار می گرفت، اما متاسفانه این ابزار در دوره رکود مسکن مطرح شده و اگر در حوزه مسکن تحرکی ایجاد شود، سرمایه گذاری خرد را پوشش داده، پروژه را نیز هدایت می کند.ادامه این مصاحبه را در ضمیمه بازار شماره 262 نشریه پیام ساختمان بخوانید.
انتهای خبر/پ
×