دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید کرد،

ایست های بازرسی در مسیر فعالیت واحدهای صنعتی کاهش یابد

بانک ها و نهادهایی که از واحدهای صنعتی مطالبه دارند در این زمینه مساعدت کنند و ایست های بازرسی در مسیر فعالیت صنایع نیز باید کاهش یابد.

ایست-های-بازرسی-در-مسیر-فعالیت-واحدهای-صنعتی-کاهش-یابد
به گزارش پیام ساختمان به نقل از مهر،دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران،در آئین بزرگداشت روزملی صنعت و معدن استان مرکزی در اراک اظهار داشت:استان مرکزی از قطب های صنعتی مهم کشور است و واحدهای صنعتی زیادی در این استان مشغول فعالیتهستند که این جایگاه باید حفظ شود.سیدمحمدرضا مرتضویافزود:چند تکلیف اساسی در سال جاریبرعهده ماست که مهمترین آن اقدام وعمل در راستای برداشتن موانع و کم کردن ایست های بازرسی در مسیر فعالیت و رونقواحدهای صنعتی است.دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت کشور بیان داشت:بسیاری از واحدهای صنعتی در کشورمسائل و مشکلات مشابهی دارند و برخی از این واحدها در دوره تحریمخود را با وام25درصدی سرپا نگه داشته اند، بنابراینجا دارد بانک ها و بیمه ها این مسائل را درک کنند.مرتضوی خاطر نشان ساخت: بانک ها با بهره های آنچنانی خود را به این نقطه رسانده اند و الان جادارد با واحدهای صنعتی راه بیایند و امروز که سر حساب نشسته اند مطالبات غیرمعقولی در مورد بهره های تسهیلات واحدهای صنعتی نداشته باشند.دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت کشور تصریح کرد:ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها باید از بانک ها بخواهند که با واحدهای صنعتی کنار بیایند و برای بدهی های آنها به سیستم بانکیمهلت دهند تا واحدهای صنعتی دوباره بتوانند فعال شوند.وی گفت: در حال حاضر علاوه بر بانک ها، سازمان های خدماتی از جمله تامین اجتماعیاز واحدهای صنعتیمطالبه دارند و می تواناین بدهی ها را تقسیط کرد،اما در حالی که این تقسیط صورت نمی گیردواحدهای صنعتی به سبب دیرکرد پرداخت های خود،جریمه هممی شوند.دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت کشور تاکید کرد:در سختترین شرایط اقتصادی واحدهای صنعتی کشور فعالیت خود را حفظ کرده اند و تلاش کردند تا چرخه تولید و اقتصاد بازنایستد وامروز نیز این واحدهای صنعتی نیازمند آن هستندتا به آنهاکمک و مساعدت شود.مرتضوی خاطرنشان ساخت: اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، باید در عمل پیاده سازی شود و سازمان های مختلف و مرتبطبا واحدهای صنعتی در عمل همکاری و تعامل داشته باشند.دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت کشور تصریح کرد: یکی از ابعادانقلابی بودنامروز این است که در جهت رفع مشکلات تولید و صعنت بکوشیم ودر کنار واحدهای صنعتی و تولیدی برای استقلال و اعتلای ایران عزیز تلاش کنیم.
انتهای خبر/پ
×