ارزش میراث فرهنگی به اندازه ارزش جنگ

دکتر مهدی حجت معاون سازمان میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی با اشاره به اینکه رسانه ها باید اهمیت حفظ میراث فرهنگی را برای مردم یادآور شوند، به دوره مدیریتش در زمان دفاع مقدس پرداخت وگفت:در آن زمان ، بودجه سازمان میراث فرهنگی 300میلیون تومان در کل سال بود، به مدیران استانی گفتم مردم در زمان جنگ، النگو و تخم مرغ خود را می فروختند تا جنگ پیش رود، چرا ما کاری نکردیم که النگو و تخم مرغ شان را برای حفاظت از میراث فرهنگی بفروشند؟ چون ما هنوز نتوانسته ایم ثابت کنیم ارزش میراث فرهنگی به اندازه ارزش جنگ است. امروز نیز همان حرف ها را تکرار می کنم. ما نیازمند این هستیم که در جامعه به گونه ای خود را ثابت کنیم که هرگاه کسی می بیند یک بنای تاریخی در حال خراب شدن است، گریه اش بگیرد.

ارزش-میراث-فرهنگی-به-اندازه-ارزش-جنگ
دکتر مهدی حجت معاون سازمان میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی با اشاره به اینکه رسانه ها باید اهمیت حفظ میراث فرهنگی را برای مردم یادآور شوند، به دوره مدیریتش در زمان دفاع مقدس پرداخت وگفت:در آن زمان ، بودجه سازمان میراث فرهنگی 300میلیون تومان در کل سال بود، به مدیران استانی گفتم مردم در زمان جنگ، النگو و تخم مرغ خود را می فروختند تا جنگ پیش رود، چرا ما کاری نکردیم که النگو و تخم مرغ شان را برای حفاظت از میراث فرهنگی بفروشند؟ چون ما هنوز نتوانسته ایم ثابت کنیم ارزش میراث فرهنگی به اندازه ارزش جنگ است. امروز نیز همان حرف ها را تکرار می کنم. ما نیازمند این هستیم که در جامعه به گونه ای خود را ثابت کنیم که هرگاه کسی می بیند یک بنای تاریخی در حال خراب شدن است، گریه اش بگیرد. قائم مقام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری افزود: وقتی در انگلیس مشغول تحصیل بودم، گاهی که خبر تخریب یک بنای تاریخی کوچک به گوش مسوولان می رسید، کارشناسان اهل کار به گریه می افتادند. ما هم نیاز داریم این کار انجام شود تا به محض این که بخواهند بنایی تاریخی را تخریب کنند، رسانه ها با سروصدا از این کار جلوگیری کنند. حجت در ادامه اظهار کرد: تا کنون چندین هزار ساعت نماز جمعه در کشور برگزار شده است و تعداد زیادی از مردم به خطبه های نماز جمعه گوش داده اند. اگر یک برنامه ریزی خاص و منظم داشتیم، با توجه به این که در همه کشور نماز جمعه برگزار می شود، می توانستیم از همه جهات تأثیرات مثبت و خوبی روی مردم بگذاریم. اگر امام جمعه ی هر نماز، دست کم در هر پنج جلسه یک بار و فقط در چند جمله درباره ارزش میراث فرهنگی و لزوم جلوگیری از تخریب آن صحبت می کرد، هیچ گاه تخریب های انجام شده در طول سال های گذشته رخ نمی داد.
انتهای خبر/پ
×