از رکود خارج نشده ایم،

قیمت زمین تغییر نکرده است

قیمت آپارتمان به دلیل داشتن استهلاک وعرضه بیش از تقاضا کاهش پیدا کرده، اما ملک و زمین به دلیل محدودیت در توسعه و عدم تناسب عرضه و تقاضا بازار ثابتی را پشت سر گذرانده است، بنابراین اگر قیمت زمین و ملک تغییری نداشته، نزول هم نداشته است.

قیمت-زمین-تغییر-نکرده-است
به گزارش پیام ساختمان، میزان زمین های خام محدوده شهری در تهران تقریبا به صفر رسیده است و در حال حاضر زمین های محدوده خارج شهر مانند لواسانات، جاجرود و دماوند و ... از رونق بیشتری برخوردار است.احمدرضا سرحدی کارشناس ملک و زمین، وضعیت خرید و فروش زمین را ثابت خواند و به خبرنگار ما گفت: زمین نیز مانند ملک و ساختمان به دلیل رکود اقتصادی معامله نمی شود، ولی اگر کسی پولی داشته باشد و بتواند زمینی تهیه کند شاید زمین های کلنگی در آینده مورد استفاده ا ش قرار بگیرد.سرحدی در مورد قیمت ملک و زمین اظهار داشت: با اینکه در زمینه ملک و زمین معاملاتی انجام نمی شود اما با سقوط قیمت مواجه نبوده ایم. این در حالی است که قیمت آپارتمان به دلیل داشتن استهلاک وعرضه بیش از تقاضا کاهش پیدا کرده است اما ملک و زمین به دلیل محدودیت در توسعه و عدم تناسب عرضه و تقاضا بازار ثابتی را پشت سر می گذراند، بنابراین می شود گفت اگر قیمت زمین و ملک تغییری نداشته، سیرنزولی هم نداشته است.زمین غیر قابل توسعهاین کارشناس ملک و زمین افزود: برای ساخت آپارتمان، می توان زمینی تهیه کرد و چند طبقه روی آن ساخت و در ارتفاع توسعه داد اما زمین را نمی توان توسعه داد و هم آن است که هست، یعنی میزان و مقادیرش قابل افزایش نیست. بنابراین رکود اقتصادی اگر باعث نزول قیمت آپارتمان شده اما قیمت زمین را کاهش نداده است...متن کامل این گزارش را در شماره 260 نشریه پیام ساختمان بخوانید
انتهای خبر/پ
×