براساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی،

بانک ها مجاز به سپرده گذاری نزد یکدیگر نیستند

براساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی سپرده های بین بانکی که صرفاً در چارچوب بازار بین بانکی تودیع می شوند، مشمول تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمی شوند. ضمناً، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هیچ وجه مجاز به سپرده گذاری نزد یکدیگر خارج از چارچوب بازار بین بانکی نیستند.

بانک-ها-مجاز-به-سپرده-گذاری-نزد-یکدیگر-نیستند
به گزارش پیام ساختمان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و هجدهمین جلسه مورخ 11 خرداد 1395، ضمن تأکید بر مفادبخشنامه شماره 93/75110 مورخ 1393/03/22این بانک مبنی بر لزوم سپرده گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بین بانکی ریالی، این موضوع را به تصویب رساند و بانک مرکزی به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.
انتهای خبر/پ
×