بانک مرکزی اعلام کرد:

افزایش 1.2 درصدی قیمت مسکن خرداد نسبت به اردیبهشت

بر اساس گزارش بانک مرکزی قیمت مسکن در خرداد نسبت به اردیبهشت افزایش 1.2 درصدی داشته است.

افزایش-1-2-درصدی-قیمت-مسکن-خرداد-نسبت-به-اردیبهشت
به گزارش پیام ساختمان، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران در خرداد امسال 42.2 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 1.2 و 3.5 درصد افزایش نشان می دهد. اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی این بانک تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد سال1395 را که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، تهیه و منتشر کرد. در این گزارش آمده است: در خرداد سال 1395، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 15562 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه پارسال 0/6 درصد کاهش نشان می دهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 42/2 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه پارسال به ترتیب به میزان 1/2 و 3/5 درصد افزایش نشان می دهد. خاطر نشان می شود، گزارش زیر صرفاً معطوف به بررسی حوزه تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران است. 1- حجم معاملات مسکن در خرداد سال 1395، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 15/5 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 0/6 درصد کاهش نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در خرداد سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 51/8 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. در این ماه معاملات واحدهای مسکونی با عمربنای بیش از 10 سال ساخت از رشد مثبت نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده اند. توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در خرداد سال 1395حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 15/0 درصدی از کل معامالت، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 2 ،4 و 14 به ترتیب با سهم 9/2 ،10/5 و 6/0 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. 71/2 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربوط به 10 منطقه شهر به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 1 ،7 ،10 ،8 ،15 ،14 ،2 ،4 ،5 و 11( بوده و 12 منطقه دیگر تنها 28/8 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند. 2- تحولات قیمت مسکن در خرداد سال 1395، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 42/2 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1/2 و 3/5 درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 16 ) معادل 9/6 درصد( و بیشترین کاهش قیمت به منطقه 7 )معادل 3/9 درصد( تعلق دارد. در خرداد سال 1395 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 88/6 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 21/2 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. 3- تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در سه ماهه نخست امسال در سه ماهه نخست سال 1395، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 36/9 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 5/9 درصد افزایش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 41/6 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 2/7 درصد افزایش نشان می دهد. جمع بندی حجم معاملات و متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در خرداد سال 1395 به ترتیب معادل 15/5 هزار واحد مسکونی و 42/2 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان 0/6 درصد کاهش و 3/5 درصد افزایش نشان می دهد. کاهش اندک حجم معاملات در این ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً متاثر از همزمانی نیمه دوم خرداد امسال با ماه مبارک رمضان بوده است. در مجموع سطر مناسب معاملات انجام شده در بهار امسال نشانگر استقبال متقاضیان از خرید مسکن در ماه های اخیر است. با توجه به چشم انداز بهبود فضای اقتصاد کلان و رویکرد سیاستگذار پولی در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و همچنین برنامه کاهش نرخ ها سود بانکی متناسب با روند نزولی نرخ تورم، انتظار می رود حجم معاملات در ماه ها پیش رو از روند افزایشی برخوردار شود. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در خرداد امسال نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم است، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9/7 و 10/5 درصد رشد نشان می دهد.
انتهای خبر/پ
×