نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران مطرح کرد،

امیدی به رونق صنعت مسکن و ساختمان نیست

تا سال 97 امید چندانی به رونق صنعت مسکن و ساختمان وجود ندارد.

امیدی-به-رونق-صنعت-مسکن-و-ساختمان-نیست
به گزارش پیام ساختمان به نقل از اتاق تهران، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران معتقد است وضعیت صنعت ساختمان در کشور نسبت به ماه های گذشته تغییر چندانی نکرده است و بهبود آن چنانی را شاهد نبوده ایم.به گفتهمحمد رضا زهروندیهمان گونه که در صنایع دیگر دچار ورشکستگی، تعطیلی واحدها و افت شدید تولید هستیم در صنعت ساختمان نیز با این چالش ها رو به روهستیم.او در پاسخ به این که فکر می کنید تسهیلات و وام هایی که برای رونق بخشیدن به بازار مسکن در نظر گرفته است، می تواند در بازار تحرک ایجاد کند، گفت:« با تسهیلاتی که بانک ها در نظر گرفته اند مسکن در استان های کوچک می تواند با رشد رو به رو شود ولی در استان ها و شهرهای بزرگ این قابلیت وجود نخواهد داشت و نمی توان انتظار رشد داشته باشیم.»زهروندیدر ادامه اظهار داشت:« پیش بینی می شود که مسکن و صنعت ساختمان کشور اگر دولت از همین حالا بسترسازی های لازم را انجام دهد در سال 97 یعنی 1.5 آینده بتواند با رشد رو به رو شود و رونق را شاهد باشیم و کارها نتیجه بدهد، صنعت ساختمان کشور خارج از سیستم صنعتی کشور نیست و توجه داشته باشید که با رشد صنعتی رو به رو نیستیم که هیچ رشد منفی را هم شاهدیم خوب بنابراین نمی توانیم انتظار رشد مثبت در صنعت ساختمان داشته باشیم.»او درباره پیش نیاز رشد صنعت ساختمان، گفت:« تا تکلیف پروژه های قدیمی مشخص نشود، تا وضعیت مسکن مهر شفاف و معلوم نشود، و تا شاهد رشد در صنایع زیر مجموعه ساختمان نباشیم نباید انتظار رشد در صنعت ساختمان و مسکن را داشته باشیم.»زهره وندی در پاسخ به این که در این شرایط وضعیت رکود در صنعت ساختمان چه خواهد شد، افزود:« شاید ما با رکودی که در سال های گذشته گریبان گیر صنعت بود رو به رو نباشیم ولی با رشد هم مواجه نخواهیم شد و پیش بینی رشد ندارم البته با رکود کامل هم درگیر نیستیم و این شرایط سختی را برای ما رقم خواهد زد زیرا در سال های گذشته با رکود رو به رو بوده ایم و حالا هم رشدی وجود ندارد برای جبران گذشته بنابراین بسیاری از واحدها با مشکلات جدی رو به رو خواهند شد و نمی توانند از شرایط بحرانی کنونی خارج شوند.»او با اشاره به اینکه پیش بینی کوتاه مدتش بسیار کم و زیر یک درصد حداکثر خواهد بود، تصریح کرد:« اگر دولت زیرساخت های مناسب را مهیا کند به نظرم از سال 97 به بعد می توانیم شاهد رشد صنعت ساختمان باشیم .»
انتهای خبر/پ
×