menu

ثبت آگهی رایگان

برق جان 11 تهرانی را گرفت

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران با اشاره به اینکه در دو ماهه نخست امسال 11 نفر به دلیل فوت ناشی از برق گرفتگی به مراکز پزشک قانونی استان تهران ارجاع شده اند، گفت: از کل فوتی های ناشی از حوادث کار طی این مدت هر 22 نفر مرد بودند.

برق-جان-11-تهرانی-را-گرفت
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران با اشاره به اینکه در دو ماهه نخست امسال 11 نفر به دلیل فوت ناشی از برق گرفتگی به مراکز پزشک قانونی استان تهران ارجاع شده اند، گفت: از کل فوتی های ناشی از حوادث کار طی این مدت هر 22 نفر مرد بودند. به گزارش پیام ساختمان، مسعود قادی پاشا در مورد آمار متوفیان حوادث کار و برق گرفتگی اظهارداشت: در دو ماهه امسال نیز 11 نفر به دلیل فوت ناشی از برق گرفتگی به مراکز پزشک قانونی استان تهران ارجاع شدند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوت ناشی از برق گرفتگی 14 نفر بود، 21٫4 درصد کاهش یافته است. وی بیان داشت: از کل فوت ناشی از برق گرفتگی در دو ماهه امسال 10 نفر مرد و یک نفر زن بودند این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل همه متوفیان در اثر برق گرفتگی مرد بودند. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در ارتباط با آمار متوفیان ناشی از حوادث کار ارجاعی به مراکز پزشک قانونی استان تهران نیز عنوان کرد: در دو ماهه نخست امسال 22 نفر به دلیل فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشک قانونی استان تهران ارجاع شده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد متوفیان 46 نفر بود 52 درصد کاهش یافته است. قادی پاشا افزود: از کل فوتی های ناشی از حوادث کار در دو ماهه نخست امسال هر 22 نفر مرد بوده اند. همچنین در اردیبهشت ماه سال جاری نیز آمار فوت ناشی از حوادث کار با 60 درصد کاهش نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به 12 مورد رسیده است.
انتهای خبر/پیام ساختمان
×