انسداد 3000 چاه غیر مجاز در تهران

بر اساس تدابیر در نظر گرفته شده قرار است که در سال 1395، 3000 چاه غیر مجاز در استان تهران متوقف شود که این به معنای انجام بخش اعظمی از برنامه تعادل بخشی است .

انسداد-3000-چاه-غیر-مجاز-در-تهران
بر اساس تدابیر در نظر گرفته شده قرار است که در سال 1395، 3000 چاه غیر مجاز در استان تهران متوقف شود که این به معنای انجام بخش اعظمی از برنامه تعادل بخشی است . به گزارش پیام ساختمان، بیش از 350 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد و هر ساله 20 میلیارد متر مکعب آب در کشور از این طریق غارت می شود که سهم تهران نیز در این میان قابل توجه است اما شرکت آب وفاضلاب استان تهران تدابیری را برای بخش اعظمی از این چاه ها در نظر گرفته است. بر اساس اخرین آمار منتشر شده تعداد چاه هایی که قرار است در سال جاری و با هدف اجرای اقتصاد مقاومتی انسداد شود در تهران کرج 1850، دماوند270، شمیرانات 120، قطعه چهار 90، فیروزکوه120 و ورامین 550 چاه معرفی شده و بر خلاف اینکه این امر با درگیری های محلی روبرو است اما عزم جدی در ژشت آن نهان شده است. همچنین طبق برنامه های تدوین شده در راستای اقتصاد مقاومتی قرار است در دشت ورامین 544 کنتور فهام و 252 کنتور حجمی آب و در دشت تهران کرج نیز 1456 کنتور فهام در سال جاری نصب شود. در مجموع برنامه نصب 3252 کنتور هوشمند در سال 95 در استان تهران وجود دارد. ش
انتهای خبر/پ
×