مصاحبه اختصاصی پیام ساختمان با وزیر اقتصاد و دارایی:

تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد کشور

نرخ تورم از 40 درصد در اردیبهشت ماه به 10 درصد تنزل یافت. کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به 7 درصد، نشان از ثبات اقتصاد و پیش بینی پذیر شدن آن در سال های آینده دارد.

تاثیر-کاهش-نرخ-سود-بانکی-بر-اقتصاد-کشور
به گزارش پیام ساختمان، برای اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی، باید موضوع نقش آفرینی تعاونی ها در اقتصاد به طور جدی دنبال شود. وزیر اقتصاد و دارایی با ذکر جمله فوق، مسکن را یکی از شاخه های مؤثر در اقتصاد دانست و به برخی سؤال های ما در این خصوص پاسخ داد که در ذیل می خوانید:علی طیب نیا تأثیر کاهش نرخ سود بانکی در ایجاد تکانه های بخش مسکن را مثبت ارزیابی کرد و گفت: کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد کشور تأثیرگذار خواهد بود و با اجرای آن منتظر آثار مثبتی در اقتصاد هستیم.او افزود: توسعه تعاونی های فراگیر ملی، توسعه و توانمندسازی تعاونی های سهام عام و تسهیل و تشکیل تعاونی توسعه و عمران شهرستان می تواند منجر به توسعه بخش تعاون و در پی آن توزیع عادلانه درآمد شود.وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت: نرخ ارز در سال گذشته تنها 5درصد افزایش پیدا کرده و برای ثبات عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد اقداماتی جدی صورت پذیرفته است.طیب نیا گفت: به دنبال اجرای دقیق سیاست های اصل 44 قانون اساسی هستیم که به طور کامل اجرا شود.وزیر اقتصاد در تبیین نقش تعاون در اقتصاد تأکید کرد: اگر به دنبال اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی هستیم، باید موضوع نقش آفرینی تعاونی ها در اقتصاد را به طور جدی دنبال کنیم.لازم به ذکر است جای خالی وزیر راه و شهرسازی در این همایش مشهود بود و ضمن سؤالاتی که از وزیر اقتصاد شد با بیان این جمله از سوی ایشان روبه رو شدیم که بهتر است پاسخ آنها را از وزیر راه و شهرسازی جویا شویم.
انتهای خبر/پ
×