سرپرست معاونت پشتیبانی و برنامه ریزی اتاق تعاون تصریح کرد:

رونق مسکن با تقویت تعاونی های فراگیر کشور

تلاش دولت برای خروج اقتصاد کشور از رکود و به تبع آن اقتصاد مسکن زمانی نتیجه می دهد که متقاضیان نیز با استفاده از پس اندازهای خود و با حمایت بانک ها در این عرصه تلاش نمایند.

رونق-مسکن-با-تقویت-تعاونی-های-فراگیر-کشور
به گزارش پیام ساختمان، افزایش و توسعه صندوق های قرض الحسنه، بازار سرمایه و شرکت های تعاونی مسکن باعث خواهد شد، با تبدیل سرمایه های خرد به کلان، بازار مسکن متحول شود.نقدینگی مردم از طریق بانک ها در اختیار تولید قرار گیردعضو هیأت رئیسه و سرپرست امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران در مورد مازاد دارایی های بانکی و عدم ارائه تسهیلات به خبرنگار ما گفت: پس از آنکه بانک ها اقدام به تأسیس شرکت های سرمایه گذاری کرده اند و بنگاهداری بانک ها آغاز شد، دارایی ها و ساختمان های مازاد بانک ها افزایش یافته است.دکتر کریمی در بحث قفل شدن تسهیلات دهی بانک ها افزود: اینجا دولت باید بستر کار را فراهم کند و به هیچ وجه وارد قسمت اجرایی نشود، کما اینکه شاهد بوده ایم که دولت بعد از انقلاب وارد بازار شد ولی هم اکنون در حال واگذاری امور است، در این راستا برخی قوانین، مقررات، ضوابط و مشوق هایی برای بانک های دولتی وجود دارد که باید به جریان بیفتد و نقدینگی فراوان مردم از طریق بانک ها در اختیار تولید و سرمایه گذاری ها قرار گیرد که این باید هنر بانک ها باشد.او ادامه داد: البته هنر بانک ها نباید در منافع بانکی خلاصه شود بلکه وظیفه بانک ها تأمین منافع اقشار جامعه اعم از مردم، تولیدکننده ها و سرمایه گذاران است. این روزها افکار متفاوتی حول کاهش تسهیلات دهی بانک ها به دلیل ازدیاد اموال ثابت آنان و عدم تأمین نقدینگی کافی است. در چنین مواردی دولت باید ترتیبی دهد که سرمایه های خرد مردم جمع آوری و از کانال رسمی بانک ها و مؤسسات پولی و اعتباری به جریان بیفتد.شورای پول و اعتبار و وزارت اقتصاد اقدام به عمل کنندعضو هیأت رئیسه و سرپرست امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران در خصوص توسعه بنگاهداری بانک ها اظهار داشت: تصدی گری و بنگاهداری بانک ها بحث ذینفع واحد را پیش می آورد در حالی که فرد سهامدار بانک حق ندارد از تسهیلات آن بانک استفاده کند، به همین جهت بانک ها اقدام به تأسیس شرکت سرمایه گذاری می کنند. همانطور که بارها رئیس جمهور محترم نیز تأکید داشته اند، بانک ها باید از بنگاه داری پرهیز کنند و به سرعت، شورای پول و اعتبار، وزارت اقتصاد بانک ها را از این سیستم خارج کنند...متن کامل این گزارش را در شماره 259 نشریه پیام ساختمان بخوانید
انتهای خبر/پ
×