مدیرعامل بیمه ایران منصوب شد

با حکم وزیر اقتصاد سید عباس حسینی از بیمه ایران رفت و محسن پور کیانی به عنوان مدیرعامل و رئیس هیآت مدیره جدید بیمه ایران منصوب شد.

مدیرعامل-بیمه-ایران-منصوب-شد
به گزارش پیام ساختمان به نقل از تسنیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تصویب مجمع عمومی شرکت سهامی بیمه ایران، مدیرعامل و رئیس هیآت مدیره جدید این شرکت را منصوب کرد. وزیر اقتصاد ضمن پذیرش استعفای حسینی، مدیرعامل بیمه ایران، به استناد مصوبه مجمع عمومی این شرکت بیمه ای، محسن پور کیانی را به عنوان مدیرعامل و رئیس هیآت مدیره جدید بیمه ایران منصوب کرد. گفتنی است پورکیانی از نیروهای باسابقه بیمه ایران بوده و پیش از این ضمن عضویت در هیآت مدیره این بیمه، مسئولیت هایی چون مدیرعاملی بیمه ایران معین و ریاست هیآت مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران را به عهده داشته است. خبر استعفای ناگهانی حسینی از مدیرعاملی بیمه ایران در حالی از سوی پایگاه خبری وزارت اقتصاد منتشر شده است که سید عباس حسینی کمتر از یک سال به این سمت منصوب شده بود. حسینی در شهریور سال 94 با عزل محمود امراللهی از مدیرعاملی بیمه ایران به این سمت منصوب شده بود.
انتهای خبر/پ
×