مدیردفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه:

آرامش به دریاچه ارومیه باز می گردد

مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه از تثبیت وضعیت دریاچه خبر داد و گفت: باوجود تلاش های ستاد احیای دریاچه ارومیه، برخی ادعا دارند تثبیت وضعیت دریاچه منوط به بارش هاست؛ در حالی که سال گذشته میزان بارش ها 3 تا 6 درصد کاهش یافته است.

آرامش-به-دریاچه-ارومیه-باز-می-گردد
مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه از تثبیت وضعیت دریاچه خبر داد و گفت: باوجود تلاش های ستاد احیای دریاچه ارومیه، برخی ادعا دارند تثبیت وضعیت دریاچه منوط به بارش هاست؛ در حالی که سال گذشته میزان بارش ها 3 تا 6 درصد کاهش یافته است. به گزارش پیام ساختمان از ستاد احیای دریاچه ارومیه، مسعود تجریشی افزود: اکنون در سومین سال فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه هستیم و با اقدام های صورت گرفته وضعیت دریاچه ارومیه تثبیت شد. معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: در سه سال اخیر با مدیریت بهتر منابع آب، روان سازی، لایروبی رودخانه ها، اتصال سیمین رود به زرینه رود و اقداماتی از این دست درتثبیت وضعیت دریاچه موثر بود و البته نزول باران بی تاثیر نبوده است. تجریشی ادامه داد: ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال جاری اقدام های صرفه جویانه را با اتکا به مشارکت مردم آغاز کرده است، زیرا تا وقتی که مردم با بخش خصوصی وارد کار نشوند، دولت به تنهایی کاری از پیش نمی برد. معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اینکه ستاداحیای دریاچه ارومیه درسال 1392 در پی قول آقای روحانی مبنی بر احیای دریاچه ارومیه تشکیل شد، افزود: ستاد در این سال ها تلاش داشت با همکاری دانشگاه ها و مردم کار خود را پیش ببرد. مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت : دانشگاه شریف از مجموعه هایی است که همواره با ستاد دریاچه ارومیه همکاری و مشارکت داشته است. و دریاچه به وضعیت تثبیت رسیده است. وی با اشاره به این که دریاچه ارومیه به وضعیت تثبیت رسیده است، گفت: در سال اول شروع کار ستاد به کمک 700 هزار متخصص و دانشگاهی برنامه ای به تصویب هیات وزیران رسید و مقرر شد با کاهش 40 درصدی مصرف 60 درصد باقیمانده به تولیدات بیشتر برسیم. در سال دوم نیز با شروع اقدام های سازه ای اتصال سیمین رود به زرینه رود، به لایروبی رودخانه ها و مدیریت بهتر انجامید.
انتهای خبر/پ
×