بازدید امروز تا این لحظه 5531 بار
نایب رییس اتاق بازرگانی در جلسه مشترک هیات نمایندگان اتاق مشهد با رؤسای اتاق های پنجگانه خبر داد؛

تشکیل دبیرخانه دائم منطقه ای اتاق های بازرگانی

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: برای نخستین بار در تدوین برنامه ششم توسعه به موضوع تدوین برنامه های منطقه ای به تناسب شرایط و نیازهای خاص آن توجه شد.

تشکیل-دبیرخانه-دائم-منطقه-ای-اتاق-های-بازرگانی
به گزارش پیام ساختمان به نقل از اتاق ایران، نایبرییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایراندر نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد با روسای اتاقهای مناطق پنجگانه کشوردر اتاق مشهد افزود: از ابتدای شروع فعالیت دولت یازدهم موضوع نگاه منطقه ای به کشور که از ضرورتهای توسعه بود مورد توجه قرار گرفت.غلامحسین شافعیادامه داد: آنچه تاکنون وجود داشته تهران بدون توجه به امکانات و تفاوت سطح مناطق مختلف، نسخه نویس واحد برای کل ایران بود و این نسخه واحد را باید مجریان اجرا می کردند.نایبرییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرانآثار این نگاه نامتقارن و نامتوازن را نامطلوب توصیف و بیان کرد: از این رو همواره این موضوع که ایران، تهران نیست در بحث برنامه ریزی ها مطرح بود اما بالاخره در دولت یازدهم این موضوع مورد توجه قرار گرفت.وی گفت: با این حال توجه به برنامه های منطقه ای در تدوین برنامه ششم توسعه تمرین نخست است لذا انتظار برآورده شدن همه توقعات امکانپذیر نیست.شافعی منطقه بندی وزارت کشور را نیز اقدامی قابل تقدیر توصیف و بیان کرد: از همین رو اتاق های بازرگانی منطقه پنجم تصمیم گرفتند با یکدیگر هماهنگ شده و فعالیت های خود را بر این مبنا برنامه ریزی کنند.وی افزود: در نشستی که طی دو روز گذشته بین رؤسای اتاق های بازرگانی منطقه پنج برگزار شد، موضوع تشکیل دبیرخانه دایمی این منطقه به صورت دوره ای و گردشی البته با قدرت عملیاتی، اجرایی و تحقیقاتی کافی تصمیم گیری شد.نایب رییس اتاق ایران ادامه داد: در کنار تعامل و هماهنگی بخش های خصوصی و دولتی منطقه پنج نیاز است تا این ارتباط به نمایندگان مجلس هم تسری یابد.وی گفت: استان های شرقی کشور 65 نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند. لذا اگر قرار باشد برنامه های منطقه ای مشترکی انجام و ارائه شود با پشتیبانی 65 نماینده در عمل فراکسیونی قوی برای توسعه منطقه ای ایجاد می شود.شافعی همچنین گفت: بخش خصوصی ایران به ویژه از نظر سرمایه در برابر هیأت های خارجی و فعالیت مشترک با آنان ضعیف است.وی افزود: در بسیاری از موارد نمی توان از نظر سرمایه همپایی و مشارکت لازم را با شرکت های بزرگ خارجی داشت. از این رو موضوع ایجاد هلدینگ های منطقه ای ضرورت مورد توجه اتاق های بازرگانی منطقه پنجم وزارت کشور است.نایب رییس اتاق ایران ادامه داد: بر اساس توانایی ها و اولویت های توسعه ای استان ها باید شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری تشکیل شوند.شافعی گفت: از این پس نشست های منطقه ای هر ماه دو بار برگزار و تلاش می شود در نشست با استانداران منطقه پنجم وزارت کشور نیز تعامل و همکاری جدی دنبال شود.منطقه پنجم وزارت شامل استان های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان است.در ادامه این نشست رؤسای این اتاق ها نظرات خود را به بحث و بررسی گذاشتند.
انتهای خبر/پ
×