دستور روحانی به جهانگیری در موضوع حقوق مدیران دستگاه هایی اجرایی:

مدیران متخلف عزل شوند

رئیس جمهور به معاون اول خود دستورداد هرچه زودتر موارد تخلف و سوء استفاده درخصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.

مدیران-متخلف-عزل-شوند
به گزارش پیام ساختمانبه نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی نموده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.روحانی همچنین از جهانگیری خواسته است گزارش "اقدامات قاطع" در این زمینه به رییس جمهور ارائه شود.متن دستور رئیس جمهور به جهانگیری به این شرح است:بسم الله الرحمن الرحیمجناب آقای دکتر جهانگیریمعاون اول محترمپیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی، اینک گزارش های واصله نشان می دهد که مواردی از پرداخت های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به جا مانده از دوره های قبل توجیه پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به شمار می رود.مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود.
انتهای خبر/پ
×