قیمت روز سیمان در خرداد 95

قیمت-روز-سیمان-در-خرداد-95
انواع سیمان نام واحد نوع بسته بندی قیمت سیمان
بنایی (جدید) تن لمینت(برزنتی) 100000
سیمان تیپ 1 آبیک تن پاکتی(کاغذ) 112000
سیمان تیپ 1 تهران تن لمینت(برزنتی) 112000
سیمان تیپ 2 آبیک تن فله (بونکر) 117000
سیمان تیپ 2 تهران تن لمینت(برزنتی) 122000
سیمان تیپ 2 نایین تن فله (بونکر) 96000
سیمان تیپ 2 نایین تن لمینت(برزنتی) 112000
سیمان تیپ 5 تهران تن فله (بونکر) 98000
سیمان تیپ 1 تهران تن فله (بونکر) 97000
سیمان تیپ 1 ساوه تن لمینت (برزنتی) 117000
سیمان تیپ 2 تهران تن فله (بونکر) 96000
سیمان تیپ 2 جاجرود تن فله (بونکر) 101000
سیمان تیپ 2 ساوه تن فله (بونکر) 101000
سیمان تیپ 2 ساوه تن لمینت (برزنتی) 116000
سیمان تیپ 2 شمال تن لمینت (برزنتی) 116500
سیمان تیپ2 جاجرود تن لمینت (برزنتی) 116500
سیمان تیپ5 تهران تن لمینت(برزنتی) 114000
سیمان سرباره نائین تن لمینت(برزنتی) 109000
سیمان سفید ارومیه تن پاکتی(لمینت) 193000
سیمان سفید دماوند 50 کیلویی تن لمینت(برزنتی) 187500
سیمان سفید 50 کیلویی تن لمینت (برزنتی) 194000
سیمان سفید25کیلویی تن لمینت (برزنتی) 198000
سیمان پزولان ویژه (جدید)تن پاکتی(لمینت) 103000
سیمان پزولانی تهران تن فله (بونکر)86000
سیمان پزولانی تهران تن لمینت(برزنتی) 104000
سیمان پزولانی ساوه تن لمینت (برزنتی) 112000
انتهای خبر/پ
×