مدیر کل امور مالیاتی زنجان:

تحقق درآمدهای مالیاتی بر پایه رعایت عدالت مالیاتی

تحقق درآمدهای مالیاتی و تامین هزینه‏های جاری کشور با رعایت عدالت مالیاتی امکان‏پذیر است.

تحقق-درآمدهای-مالیاتی-بر-پایه-رعایت-عدالت-مالیاتی
به گزارش پیام ساختمان به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور، مدیر کل امور مالیاتی زنجان اظهار داشت: تحقق درآمدهای مالیاتی و تامین هزینه‏ های جاری کشور با رعایت عدالت مالیاتی امکان‏پذیر است.غلامرضا شریفی مدیر کل امور مالیاتی زنجان، کارکنان نظام اقتصادی را سربازان اقتصادی خواند و گفت: با توجه به جایگاه ویژه مالیات در تامین هزینه های جاری کشور و مصرف آن در امور زیربنایی، تقویت زیرساخت‏ها و شفاف سازی و رعایت عدالت مالیاتی در راس امور قرار دارد که اجرای طرح جامع مالیاتی نوید بخش تحقق این امر مهم است و ارایه خدمات مالیاتی موجب ارتقاء سطح رضایتمندی مودیان ‏‏وکاهش هزینه های وصول مالیات می‏ شود.وی در ادامه، کشف منابع جدید مالیاتی را یکی از وظایف مهم و اصلی اداره کل امور مالیاتی زنجان برشمرد و گفت: اشاعه‏فرهنگ مالیاتی در سطح جامعه و تبیین نحوه‏ی مصرف مالیات در همه عرصه‏های صنعت، بهداشت و سلامت، عمران و آبادانی، آموزش و سایر هزینه‏ های جاری کشور و آگاه ساختن مردم از آثار مثبت پرداخت مالیات امری ضروری است.
انتهای خبر/پ
×