رئیس جمهوری در جمع اعضای شوراهای عالی کشور:

رضایت مردم باید در اولویت همه فعالیت ها باشد

رئیس جمهوری ، بهره گیری همه مردم و مسئولان از فرصت ها و گشایش های پس از برجام را برای پیشبرد اهداف متعالی نظام ضروری خواند و تصریح کرد: مردم پیش از برجام هر روز با یک تحریم جدید مواجه بودند اما اکنون و بعد از برجام ، هر روز یک گشایش در امور حاصل می شود که این جای شکرگزاری دارد.

رضایت-مردم-باید-در-اولویت-همه-فعالیت-ها-باشد
به گزارش پیام ساختمان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی که در دیدار اعضای شوراهای عالی کشور سخن می گفت، با تاکید بر ضرورت بهره گیری از فرصت ها به ویژه در فضای پسابرجام ، اظهارداشت: باید همه تلاش ها بر تقویت توسعه ، پیشرفت و عزت کشور متمرکز شود. رئیس جمهوری در ادامه بهره گیری همه شوراها و ستادها از نظرات مردم را در مسایل اقتصادی، علمی و فرهنگی ضروری خواند و گفت: رضایت مردم و حل مطالبات آنان ، باید دراولویت همه فعالیت ها باشد. روحانی با بیان این که شوراها زمانی کامل می شوند که پشتوانه مردمی خود را با کسب نظرات آنان تقویت کنند، اظهار داشت: شوراها باید با بهره گیری از امکانات ارتباطی گسترده قرن جدید، پشتوانه مردمی خود را مستحکمتر کنند و از نظرات آنان به ویژه نسل جوان بیشتر بهره گیرند. رئیس جمهوری مشورت در امور مختلف را از توصیه های خداوند متعال بیان کرد و گفت: شوراها برای این است که خردها، اندیشه ها و نظرات مختلف در یک جا جمع شود تا به یک نظرجامع و هماهنگ برسند. رئیس جمهوری با بیان این که مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و فناوری با یکدیگر مرتبط هستند و به هم گره خورده اند، اظهار داشت: به طورمثال نمی توان یک مسأله امنیتی را مدنظر قرارداد که درآن مسأله فرهنگی وجود نداشته باشد یا یک مسأله فرهنگی که در آن اقتصاد موضوعیت نداشته باشد. همه امور با یکدیگر تداخل و امتزاج دارند. روحانی افزود: قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ودفاعی، درکنار یکدیگر قدرت ملی را خلق می کنند و هر روز تقسیم بندی های جدیدی هم به این مؤلفه اضافه می شود. درابتدای این دیدار، دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیرشورای عالی فضای مجازی، رئیس سازمان ملی استاندارد ودبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درسخنان جداگانه ای با تقدیرازحمایت ها و پشتیبانی های رئیس جمهوری از فعالیت شوراهای عالی مذکور گزارشی ازاهداف و برنامه ریزی های انجام شده درحوزه های مختلف ارائه کردند.نیره سادات پیروز بخت رئیس سازمان ملی استاندارد هم با اشاره به این که شورای عالی استاندارد پس ازهشت سال دوره سکون و فترت ، فعالیت خود را در دولت یازدهم با شتاب آغاز کرد، گزارشی از برنامه ها و اهداف سازمان استاندارد ارائه کرد وازاتخاذ رویکردهای نوین دراین زمینه خبرداد مخبردزفولی دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهتمام ویژه رئیس جمهوری به این شورا، گفت:این شورا درعرصه های مختلف به خصوص در دولت یازدهم ، اقدامات اساسی را درزمینه های علمی و فرهنگی به انجام رسانده است و امروز درامورمختلف ازجمله سلول های بنیادی، نانو وهوا و فضا دارای نقشه جامع علمی، هستیم. ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی هم با ارائه گزارشی از برنامه هایی که در دستورکاراین شورا قرار دارد، اظهار داشت: دردولت یازدهم مصوبات شورای عالی فضای مجازی به مرحله اجرا درآمد، که مهمترین آن شبکه ملی اطلاعات بود و درحال حاضر به دنبال تهیه اسناد تکمیلی این مصوبه هستیم. دبیرشورای عالی فضای مجازی با اشاره به این که دردولت یازدهم تشکل های مختلف صنفی، مذهبی و سیاسی رشد قابل توجهی یافته اند، گفت: درشورای عالی فضای مجازی به دنبال فعال سازی این تشکل ها، درحوزه فضای مجازی هستیم.
انتهای خبر/پ
×