نباید در معماری بومی سوء تفاهم شود

حسین رحمانی گفت: باید مزایای معماری مدرن را با استفاده از معماری اصیل ایرانی بومی کرد. نباید در معماری بومی سوء تفاهم شود و دنبال نمادهای معماری سنتی همچون حوض آبی بگردیم.

نباید-در-معماری-بومی-سو-تفاهم-شود
رئیس انجمن فرهنگی طراحان و معماران بنای پایدار گفت: معماری اصیل ایرانی قابلیت بومی سازی معماری نوین را دارد. حسین رحمانی گفت: باید مزایای معماری مدرن را با استفاده از معماری اصیل ایرانی بومی کرد. نباید در معماری بومی سوء تفاهم شود و دنبال نمادهای معماری سنتی همچون حوض آبی بگردیم.رحمانی اضافه کرد: الگوهای مناسبی برای بومی سازی معماری نوین در کشور وجود دارد اما این روند باید با تلاش معماران مستمر شود . وی گفت: الگو در معماری بسیار پایدار تر از الگو در لباس است و نباید این دو را باهم مقایسه کرد چون معماری ریشه دار است و گاه چندین نسل را پوشش می دهد.رحمانی افزود: معماری پایدار سه ویژگی دارد که شامل توجه به محیط زیست،مصرف انرژی و نیازهای فرهنگی است. در بخش نیازهای فرهنگی باید معماری دوره کنونی آن گونه باشد که بتوان آن را پس از قرن حاضر در نمایشگاه ها ارائه کرد اما متاسفانه اینگونه نیست.رحمانی گفت: متاسفانه برخی بناها مانند کاریکاتور به اشتباه از معماری نوین دیگر کشورها رونوشت نادرست شده است اما مردم توجهی ندارند و به گمان تشابه با معماری مدرن آنها را می پذیرند.
انتهای خبر/پ
×