پاسخ حقانی به برخی ادعاها درباره قطع درختان

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران به برخی خبرسازی ها مبنی بر نقش وی در قطع درختان در زمان مدیریتش در شهرداری تهران به عنوان معاون خدمات شهری، واکنش نشان داد.

پاسخ-حقانی-به-برخی-ادعاها-درباره-قطع-درختان
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران به برخی خبرسازی ها مبنی بر نقش وی در قطع درختان در زمان مدیریتش در شهرداری تهران به عنوان معاون خدمات شهری، واکنش نشان داد. مهندس حقانی ر واکنش به برخی خبرها در خصوص دستور وی برای قطع درختان در زمان مدیریتش در سازمان خدمات شهری در زمانی که کرباسچی شهردار تهران بود، گفت: این روزها بخاطر پیگیری حفاظت از باقیمانده فضای سبز و باغات تهران توسط اینجانب و تعدادی دیگر از اعضای شورای شهر، مافیای زمین خواری که منافع هزاران میلیارد تومانی خود را در خطر می بیند، جریان سازمان دهی شده ای را در تخریب و جنگ روانی آغاز کرده است. وی با بیان اینکه متاسفانه در این راه موفق به اغفال و سوءاستفاده عده ای خاص شده اند، افزود: غافل از آنکه دیگر نمی شود با این خبرسازی ها، اراده و خواست مردم برای حفظ محیط زیست شهرشان را مخدوش کرد. حقانی با بیان اینکه مافیا یک روز شایعه می کنند که قانون فعلی هیچ نقصی ندارد و روز دیگر به داستان سازی در مورد 20 سال قبل برای منحرف کردن توجه افکارعمومی از فاجعه ای که هر روز بر درختان رو به کاهش تهران می آید، می پردازند، گفت: سوال اینجاست که اگر مشکلی در قوانین و اجرا وجود ندارد چرا رهبر معظم انقلاب به گلایه و عتاب درباره از بین رفتن منابع طبیعی تهران می پردازند؟. وی با بیان اینکه البته مافیای زمین خواری و باغ خواری تهران مطمئن باشند جریان مخالف آنها که ماهیتی سیاسی ندارد با اینگونه تهدیدها و تخریب ها عرصه را خالی نخواهد کرد و با تمام توان مقابل آنها خواهد ایستاد، گفت: عملکرد اینجانب نیز در 40 سال تجربه مدیریت شهری کاملا شفاف بوده و باز هم آماده شفاف سازی و پاسخگویی به افکار عمومی هستم و توصیه ام به برخی همکاران در شورای شهر این است که ابزار مافیای باغ خواری برای ادامه روند موجود نشده و به تعهدات خود به شهروندان تهرانی پایبند باشند. چندی پیش اسماعیل دوستی، عضو کمیسیون حمل ونقل شورای شهر در سخنان خود در صحن علنی در حین مجادله با حقانی عنوان کرد که زمانی که شهردار منطقه سه بوده است، دستور قطع درختان را برایش بروی پاکت سیگاری فرستاده اند. با افشاگری دوستی از آنجایی که معاون خدمات شهری وقت حقانی بوده است برخی رسانه ها در مورد نقش رئیس کمیته محیط زیست شورای فعلی(محمد حقانی) در قطع درختان و تخریب باغات شائباتی را مطرح کردند.
انتهای خبر/پ
×