انتخابات ریاست شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی کشور برگزار شد

اعضای شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی امروز بعد از ظهر با حضور نماینده وزارت راه شهرسازی آراء خود را برای انتخاب ریاست این شورا به صندوق انداختند که داراب صفری 6 رای، محمد رضا طباطبایی 2 رای و محمد زارعی با 2 رای توانستند بیشترین آراء را کسب کنند.

انتخابات-ریاست-شورای-مرکزی-سازمان-نظام-کاردانی-کشور-برگزار-شد
اعضای شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی امروز بعد از ظهر با حضور نماینده وزارت راه شهرسازی آراء خود را برای انتخاب ریاست این شورا به صندوق انداختند که داراب صفری 6 رای، محمد رضا طباطبایی 2 رای و محمد زارعی با 2 رای توانستند بیشترین آراء را کسب کنند. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، وزارت راه و شهرسازی از میان این سه نامزد، یک نفر را برای پست ریاست شورای مرکزی انتخاب خواهد کرد. لازم به ذکر است اعضای شورای مرکزی امروز اعتبارنامه های سه ساله خود را از حامد مظاهریان، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دریافت کردند.
انتهای خبر/پ
×