بازدید امروز تا این لحظه 32384 بار
نماینده اتاق اصناف، رییس اتحادیه ذیربط و مدیر کل دارایی آماده باشند

مالیات اصناف تغییر نکرد

در جلسه ای که بین نمایندگان اتاق اصناف ایران و مسئولان سازمان امور مالیاتی برگزار شد، در نهایت تصمیم بر این شد که اصناف هیچ نوع افزایش مالیاتی از سال 1393 به 1394 نداشته باشند.

مالیات-اصناف-تغییر-نکرد
به گزارش پیام ساختمان، نماینده اتاق اصناف در سازمان امور مالیاتی با اشاره به جلسه نمایندگان اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی، اظهار کرد: در مجموع توافقی برد – برد صورت گرفت و تصمیم بر این شد که اصناف هیچ نوع افزایش مالیاتی از سال 1393 به 1394نداشته باشند. ابراهیم درستی، همچنین به بند «ج» توافقنامه میان اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و افزود: قرار بر این شده تا سال جاری هیچ نوع نمونه ای از اصناف به منظور جداسازی آنها نداشته باشیم. در سال قبل چهار درصد کسبه را جدا کرده و مورد بررسی قرار می دادند اما در توافقنامه اخیر تصمیم بر این شد که در بند «ج» نمونه نداشته باشیم. نماینده اتاق اصناف تهران و ایران در سازمان امور مالیاتی ادامه داد: کسانی که برگه قطعی مالیات سال 1393 را در اختیار دارند، بدون هیچ گونه افزایش مالیاتی در بند «ج» مواجه هستند. کسانی که با اظهارنامه مالیاتی کل مبلغ را پرداخت کنند دو ماه پس از آن برگه قطعی مالیات آنها صادر می شود. افرادی که تا پایان شهریور ماه پرداختی لازم را داشته باشند نیز یک ماه بعد برگه قطعی آنها صادر می شود و در نهایت پایان آذرماه به عنوان آخرین مهلت برای پرداخت های مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد. درستی همچنین به بند 11 توافقنامه مذکور اشاره کرد و افزود: قرار بر این شد که اگر مشکلی در ادامه روند کار پیش آمد، نماینده اتاق اصناف، رییس اتحادیه ذیربط و مدیر کل دارایی نسبت به حل آن اقدام کنند.
انتهای خبر/پ
×