یادداشت رئیس اتاق بازرگانی ایران به مناسبت آغاز به کار مجلس

گوی و میدان اقتصاد در دست مجلس دهم

مجلس دهم در حالی آغاز به کار می کند که کشور با انبوهی از مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و باید امیدوار باشیم که این مجلس،بستری برای شکل گیری توافق داخلی برای حل بزرگ ترین مشکلات اقتصادی کشور باشد.

گوی-و-میدان-اقتصاد-در-دست-مجلس-دهم
از مجلس با دنیایی از دغدغه ها و کارهای بزرگ پیش رو بازگشتم. مجلسی که بر پایه امید مردم شکل گرفته و همه چشم به تدیبر آن دارند. مراسم آغاز به کار مجلس دهم، مراسم خوبی بود.حداقل برای ساعتی،همه کنار هم نشستند و به نمایش دموکراسی نگریستند. اولویت های کشور هم در پیام رهبر انقلاب و رئیس جمهور مطرح شد. ابتدا طبق اصل 67 قانون اساسی متن سوگندنامه توسط رئیس هیأت رئیسه سنی مجلس قرائت شد و نمایندگان به حالت اجتماع در حال قیام آن را تکرار و پس از انجام مراسم تحلیف سوگندنامه را امضا کردند. پس از آن، پیام رهبر معظم انقلاب قرائت شد که سوگند نمایندگان را شرعی و الزام آور خواندند و بر تحقق بخشیدن به اقتصاد مقاوم با همه الزامات قطعی آن و نیز تلاش مجدّانه برای گسترش و ژرف سازی فرهنگ اسلامی به عنوان دو اولویت فوری کنونی تأکید کردند. رئیس جمهور نیزگفت: مردم در انتخابات خواستار حل مشکلات اساسی جامعه به ویژه مشکلات اقتصادی بودند. مجلس قواعد بازی افراد جامعه و شهروندان را در زمین بزرگ کشور و جامعه تعیین می کند و اگر قواعد بازی شفاف نباشد هرقدر بازیگر قوی و تمرین کرده باشد در کارزار رقابت با جهان بازنده است. روحانی همچنین گفت: انباشت و تورم قوانین مسأله ای را حل نخواهد کرد. ما شفافیت قوانین را می خواهیم و قوانینی می خواهیم که راه را به خوبی برای جامعه مشخص کرده باشند. ما به جای تدوین مکرر قوانین به تنقیح قوانین و به جای کمیت قانون به کیفیت قانون نیاز داریم. این جمله رئیس جمهوری نیز قابل توجه بود که در دو دهه اخیر کشوری را سراغ نداریم که بدون تعامل با جهان به رشد اقتصادی مناسبی دست یافته باشد. در اقتصاد مقاومتی نیز بر اقتصاد درون زا و برون گرا تأکید شده است. مجلس دهم در حالی آغاز به کار می کند که کشور با انبوهی از مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند.همه ما باید امیدوار باشیم که این مجلس،بستری برای شکل گیری توافق داخلی برای حل بزرگ ترین مشکلات اقتصادی کشور باشد.مردم برای اعمال حق حکمرانی خود در انتخابات اخیر شرکت کردند و به افرادی رأی دادند که بتوانند مطلوبیت سیاسی،اقتصادی،اجتماعی یا فرهنگی آنها را دنبال کنند. همان گونه که رهبر انقلاب در پیام خود تصریح کردند،اقتصاد اولویت همه مسائل کشور است.رئیس جمهور نیز از نمایندگان خواستند که حل مشکلات اقتصادی را در اولویت قرار دهند.مردم نیز خواستار حل مشکلات اقتصادی هستند و این پیام را با انتخاب های خود به حاکمیت داده اند. حالا نوبت نمایندگان , نوبت دولت و مجلس است، این گوی و این میدان. محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران
انتهای خبر/پ
×