معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

محدود شدن فعالیت پیمانکار ایرانی به بخش زیرسازی در چابهار

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل از امضای تفاهمنامه تامین مالی و اجرای راه آهن 610 کیلومتری چابهار-زاهدان با هندی ها خبر داد و گفت: در صورت تصویب طرح تامین مالی این پروژه، قرارداد پیمانکار ایرانی به عملیات زیرسازی محدود می شود.

محدود-شدن-فعالیت-پیمانکار-ایرانی-به-بخش-زیرسازی-در-چابهار
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل از امضای تفاهمنامه تامین مالی و اجرای راه آهن 610 کیلومتری چابهار-زاهدان با هندی ها خبر داد و گفت: در صورت تصویب طرح تامین مالی این پروژه، قرارداد پیمانکار ایرانی به عملیات زیرسازی محدود می شود. به گزارش پیام ساختمان به نقل از خبرگزاری تسنیم، علی نورزاد اظهار کرد: بر اساس این تفاهمنامه، طرف هندی موظف است ظرف مدت چهار ماه طرح تامین مالی مناسب پروژه را از منابع خود ارایه و به تصویب مراجع ذی صلاح از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی برساند. وی خاطر نشان کرد: درصورت تصویب طرح تامین مالی، مقرر شده اسناد مهندسی مورد نیاز برای ارایه پیشنهاد فنی- مالی طرح از سوی طرف هندی ظرف مدت سه تا چهار ماه ارایه شود و به تصویب کارفرما برسد، سپس ظرف مدت دو ماه فرایند توافق قیمت قرارداد دنبال خواهد شد و طول مدت کل این فرآیند 10 ماه در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به فعالیت پیمانکار ایرانی در این پروژه افزود: در حال حاضر پیمانکار ایرانی در پروژه فعال است اما به دلیل محدودیت های بودجه روند پیشرفت کار به کندی صورت می گیرد. بنابر این تفاهمنامه مقرر شده در صورتی که طرح تامین مالی طرف هندی مصوب شود،قرارداد پیمانکار ایرانی به عملیات زیرسازی محدود شده و طرف هندی موظف به تامین مالی طرح در حوزه زیرسازی و روسازی، تامین کالا و اجرای عملیات می شود. نورزاد با اشاره به نقش این خط آهن در اتصال تنها بندر اقیانوسی کشور به شبکه راه آهن عنوان کرد: این خط آهن به طول 610 کیلومتر موجب ایجاد مسیر جدید تمام ریلی در کریدور ترانزیت بین المللی شمال- جنوب می شود و پیش نیاز احداث کریدور ترانزیت تمام ریلی شرق کشور است که کشورهای آسیای میانه را به آب های آزاد اقیانوسی متصل می کند. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به سرعت مناسب عملیات اجرایی حدفاصل چابهار- ایرانشهر تامین مالی پروژه را در سالجاری ضروری دانست و افزود: در بخش جنوبی مطالعات مسیر، پل های رودخانه ای به همراه تونل ها به طور کامل انجام شده است و عملیات مطالعات ایستگاه ها، روسازی و علایم ارتباطات در حال انجام است، در حال حاضر حدود 80 کیلومتر از مسیر سابگیرد شده و 230 کیلومتر از مسیر در دست اجراست.
انتهای خبر/پ
×