ضمیمه تاسیسات هفته نامه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه-تاسیسات-هفته-نامه-پیام-ساختمان-منتشر-شد
ضمیمه تاسیسات دویست و پنجاه و پنجمین شماره هفته نامه پیام ساختمان شامل مطالب زیر است: - تامین تاسیسات برای کوه خواران -بحران کم آبی فاجعه سیستمی با تغییرات جوی - تهران در محاصره تاورکرین ها - زخم کهنه تاسیسات بر تن خرمشهر - نقشه راه یک ساله حوزه نفت و انرژی - ابزاری برای انتخاب مصالح در ساختمان سبز - 13 استان کشور درگیر خشکسالی هفته نامه پیام ساختمان را هر شنبه از روزنامه فروشی های سراسر کشور بخواهید.
انتهای خبر/پ
×