نظام کاردانی قانونمند شود

عدم حضور نظام کاردانی در ساخت و ساز کشور به بی سامانی بخش ساختمان و مسکن دامن زده است.

نظام-کاردانی-قانونمند-شود
به گزارش پیام ساختمان، برای شرکت در نمایشگاه های مناطق آزاد، ساماندهی و رفع نواقص ساخت وسازها در مناطق اصلی، نظام کاردانی باید تقویت شود.مشاور رئیس و امور نمایشگاهی اتاق تعاون با نقل گفته فوق، از حضور در مناطق آزاد و مناطق اصلی گفت: ایجاد مناطق آزاد برای این است که ما بتوانیم هم اقتصاد کشور خود را رونق دهیم و هم بازار کار، اشتغال و سرمایه گذاری و نوع ارتباط با سرمایه گذاران خارجی را بهتر فراهم کنیم. در واقع حضور صنعت ساختمان در دو بخش مناطق آزاد و اصلی که زمینه حضور نظام کاردانی در ساختمان را مهیا کرده است از موارد مهم تأثیر در رونق صنعت ساختمان محسوب می شود.محمدحسین کلاته هایی در خصوص تقویت نظام کاردانی اظهار داشت: نظام مهندسی در کشور قوی تر از نظام کاردانی است و برای حل این معضل باید کمیسیون عمران در مجلس برنامه ریزی می کرد و هنوز هم می تواند برنامه ارائه دهد و دوستان نیز برای احقاق حق خود باید به دنبال تبیین جایگاه خودشان باشند. اگر قرار است نظام کاردانی با مجموعه قوی و قدری که دارد بتواند با توجه به آمارهای موجود پیشرفت بکند باید توجه بیشتری به آن شود...متن کامل این گزارش را در نشریه شماره 254 پیام ساختمان بخوانید
انتهای خبر/پ
×