مدیر کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد

ضعف مجلس در نظارت و پیگیری

مدیر کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نبود نظارت بر اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی از سوی کمیسیون انرژی تصریح کرد: در صورتی که مواد قانون برنامه پنجم توسعه اجرا می شد اتفاق خوبی می افتاد، اما نظارت کافی بر اجرای آنها در مجلس نهم وجود نداشت.

ضعف-مجلس-در-نظارت-و-پیگیری
مدیر کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نبود نظارت بر اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی از سوی کمیسیون انرژی تصریح کرد: در صورتی که مواد قانون برنامه پنجم توسعه اجرا می شد اتفاق خوبی می افتاد، اما نظارت کافی بر اجرای آنها در مجلس نهم وجود نداشت. به گزارش پیام ساختمان، محمد چگینی درباره ی عملکرد اقتصادی مجلس نهم در حوزه انرژی با اشاره به این که در قانون برنامه پنجم توسعه مواد بهتری نسبت به برنامه چهارم در حوزه انرژی گنجانده شده بود، گفت: در قانون پنجم موارد مترقیانه تری در حوزه انرژی مدنظر قرار گرفته شده بود مثل ماده 129 که رگولاتوری و صدور پروانه اکتشاف و توسعه برای بخش خصوصی را پیش بینی می کند. با این حال ضعف مجلس در زمینه نظارت و پیگیری اجرای این مواد بود. وی ادامه داد: اگرچه در این مجلس موارد مهمی چون قانون و شرح وظایف وزارت نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت به تصویب می رسید که این از اقدامات رو به جلوی این دوره مجلس به حساب می آید.
انتهای خبر/پ
×