بازدید امروز تا این لحظه 7236 بار
در نامه ای به استاندار، شهردار و رئیس شورای شهر تهران

مصوبه اعطای زمین معوض به سازمان جنگل ها و مراتع کشور لغو شد

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در نامه هایی جداگانه به استاندار، شهردار و رئیس شورای شهر تهران، مصوبه این شورا با موضوع تعاونی مسکن سازمان جنگل ها و مراتع کشور را با تاکید بر لغو مصوبه سال گذشته مبنی بر اعطای زمین معوض در قبال تملک اراضی در اختیار تعاونی مسکن سازمان جنگل ها و مراتع کشور ابلاغ کرد.

مصوبه-اعطای-زمین-معوض-به-سازمان-جنگل-ها-و-مراتع-کشور-لغو-شد
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در نامه هایی جداگانه به استاندار، شهردار و رئیس شورای شهر تهران، مصوبه این شورا با موضوع تعاونی مسکن سازمان جنگل ها و مراتع کشور را با تاکید بر لغو مصوبه سال گذشته مبنی بر اعطای زمین معوض در قبال تملک اراضی در اختیار تعاونی مسکن سازمان جنگل ها و مراتع کشور ابلاغ کرد. براساس اعلام شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر این شورادر نامه هایی جداگانه به مهندس هاشمی استاندار، محمدباقر قالیباف شهردار تهران و مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد تعاونی مسکن سازمان جنگل ها و مراتع کشور را ابلاغ کرد. در نامه دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار، شهردار و رئیس شورای شهر تهران ضمن ارایه تصمیم های این شورا را در جلسه 95.2.6 آمده است: به استناد نامه دفتر مقام معظم رهبری و سایر مکاتبات انجام شده مرتبط با مصوبه مورخ 94.3.25 شورای عالی شهرسازی و معماری (موضوع پیشنهاد اعطای زمین معوض در قبال تملک اراضی در اختیار تعاونی مسکن سازمان جنگل ها و مراتع کشور) و با عنایت به بررسی جوانب امر و سایر موضوعات ذی مدخل و با تاکید بر: 1- تثبیت اراضی موردنظر به مقدار 1.2 هکتار در محدوده و 4 هکتار در حریم شهر تهران. 2- ملحوظ داشتن احکام طرح جامع شهر تهران مبنی بر عدم امکان ساخت و ساز مسکونی در اراضی مذکور. مصوبه مذکر در این خصوص لغو و از تاریخ تصویب 94.3.25 بلا اثر می شود.
انتهای خبر/پ
×