بازدید امروز تا این لحظه 5911 بار
مدیرعامل بانک مسکن خبر داد:

تدوین دستورالعمل تاسیس صندوق های پس انداز منطقه ای ساخت

مدیرعامل بانک مسکن از تلاش برای اخذ مجوز تاسیس صندوق های پس انداز منطقه ای در هر استان خبر داد و گفت: حداقل سرمایه این صندوق ها که کارکرد اصلی آن اعطای تسهیلات ساخت و ساز در محدوده خاص است، در تهران 50 میلیارد تومان، کلانشهرها 30 میلیارد تومان و سایر شهرها 10 میلیارد تومان است.

تدوین-دستورالعمل-تاسیس-صندوق-های-پس-انداز-منطقه-ای-ساخت
مدیرعامل بانک مسکن از تلاش برای اخذ مجوز تاسیس صندوق های پس انداز منطقه ای در هر استان خبر داد و گفت: حداقل سرمایه این صندوق ها که کارکرد اصلی آن اعطای تسهیلات ساخت و ساز در محدوده خاص است، در تهران 50 میلیارد تومان، کلانشهرها 30 میلیارد تومان و سایر شهرها 10 میلیارد تومان است. محمد هاشم بت شکن در همایش تبیین برنامه های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: بخش مسکن با 78 بخش اقتصادی کشور رابطه پیشین و 56 بخش دیگر رابطه پسین دارد و سهم مسکن از سبد خانوار 30درصد است. مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: تسهیلات بخش مسکن بانک ها در سال 90 برابر 200هزار میلیارد ریال، در سال 91 برابر 195 هزار میلیارد ریال، در سال 92 برابر 206هزار میلیارد ریال، در سال 93 برابر 341هزار میلیارد ریال و سال گذشته 417 هزار میلیارد ریال بود که در حال حاضر سهم مسکن از تسهیلات شبکه بانکی 10 درصد از کل تسهیلات بانک ها است و بانک مسکن 45 تا 50 درصد تسهیلات بخش مسکن را پرداخت می کند. وی با اشاره به رکود مسکن در سال های اخیر افزود: از دی ماه 94 تا فروردین 95 میزان پرداخت تسهیلات مسکن در مقایسه نقطه به نقطه در مدت مشابه سال قبل به ترتیب در دی ماه 93 نسبت به دی سال گذشته 60 درصد، بهمن 93 نسبت به بهمن سال قبل 57 درصد و اسفند 94 نسبت به اسفند قبل از آن 187 درصد و فروردین 95به فروردین 94 این تسهیلات رشد 86 درصدی در بخش عقود مشارکتی داشته است. بت شکن با اشاره به کامل بودن سبد تسهیلات این بانک در بخش مسکن تصریح کرد: برای خرید و ساخت مسکن از محل تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در تهران به متقاضی غیرزوجین 80 میلیون تومان با نرخ سود 13 درصد و زوجین 160 میلیون تومان با همین میزان سود پرداخت می کنیم. ضمن اینکه متقاضیان خرید یا ساخت مسکن می توانند از محل اوراق تسهیلات در تهران 60 میلیون تومان با نرخ 17.5 درصد و زوجین 100 میلیون تومان با همین میزان نرخ سود دریافت کنند. رئیس هیأت مدیره بانک مسکن پرداخت تسهیلات 150 میلیون تومانی با دوره بازپرداخت 3 ساله به انبوه سازان تهران و 6 کلانشهر دیگر که صنعتی سازی همراه با بهره وری مصرف سوخت را در پروژه ها رعایت کنند یادآور شد و افزود: بانک مسکن در تهران با متقاضیان بازسازی بافت فرسوده 50 میلیون تومان با نرخ سود 10 درصد پرداخت می کند. وی با بیان اینکه در حال حاضر در تهران تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن 40 درصد ارزش یک واحد 100 مترمربعی با قیمت متوسط 4 میلیون تومان برای هر مترمربع را پوشش می دهد گفت: این تسهیلات در اصفهان 50 درصد ارزش ملک 100 مترمربعی، شیراز 52 درصد و سمنان 102 درصد ارزش ملک 100 متری را پوشش می دهد. بت شکن برنامه بانک مسکن در سال جاری را تامین مالی یک میلیون واحد مسکونی دانست و تاکید کرد: 400 هزار واحد از این یک میلیون تسهیلات ساخت مسکن جدید یا خانه نو را شامل می شود. بت شکن با اشاره به تاسیس شرکت تامین سرمایه مسکن برای فعالیت در بازار سرمایه و ایجاد صندوق های زمین و ساختمان که تا به حال 4 فقره از این صندوق ها تحویل شده است دیگر فعالیت های این بانک در بازار سرمایه را یادآور شد و گفت: انتشار اوراق صکوک، سفارش ساخت و منفعت از دیگر فعالیت های این بانک است. همچنین بازارپذیری اموال غیربازارپذیر شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی که نخستین فعالیت آن تامین سرمایه از شرکت شهر جدید پردیس است در دستور کار بانک مسکن قرار دارد. مدیرعامل بانک مسکن طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن ویژه انبوه سازان و فروشندگان کلان مسکن و همچنین طرح حساب امانی ویژه پیش فروشندگان و پیش خریداران مسکن را از دیگر خدمات جدید بانک مسکن عنوان و تاکید کرد: اخیرا بانک مرکزی برای موسسات پس انداز منطقه ای دستورالعملی تدوین کرده است که عملکرد آن تامین مالی ساخت و ساز در یک منطقه یا استان خاص است. وی ادامه داد: حداقل سرمایه این صندوق ها در تهران 50 میلیارد تومان، کلانشهرها 30 میلیارد تومان و سایر شهرها 10 میلیارد تومان است که کارکرد اصلی آن اعطای تسهیلات ساخت و ساز در محدوده خاص است و استانداران می توانند با تشکیل چنین صندوق هایی در استان های خود که بانک مسکن می تواند 20 درصد سهام هر یک از این صندوق ها را تامین کند به اقدامات دولت برای خروج بخش مسکن از رکود کمک کند.
انتهای خبر/پ
×