ضمیمه تاسیسات هفته نامه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه-تاسیسات-هفته-نامه-پیام-ساختمان-منتشر-شد
ضمیمه تاسیسات دویست و پنجاه و سومین شماره هفته نامه پیام ساختمان شامل مطالب زیر است:-بازار داغ رایزنی های نفتی- دوران نفت به سر آمده است- از قنات تا لوله کشی- توصیه هایی برای احیای کولر آبی - سیستم های تولید انرژی پاک و ایمن- بررسی اجمالی زیر ساخت ها در کره جنوبی- تازه های تاسیسات از سراسر جهان-توصیه هایی برای احیای کولر آبی - و مطالب جذاب و خواندنی دیگر...هفته نامه پیام ساختمان را هر شنبه از روزنامه فروشی های سراسر کشور بخواهید.
انتهای خبر/پ
×