بازدید امروز تا این لحظه 5391 بار

لیزینگ مسکن در انتظار تصویب شورای پول و اعتبار

لیزینگ-مسکن-در-انتظار-تصویب-شورای-پول-و-اعتبار
به گزارش پیام ساختمان میرمحمد صادقی از سه طرح بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در قالب بسته خروج از رکود تصریح کرد: براساس توافقات صورت گرفته قرار بر این شد تا اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات رهنی بانک مسکن و از طریق سازمان بورس بانک مسکن تإمین مالی شود. مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی به خروج گواهی حق تقدم مسکن از انحصار بانک مسکن اشاره کرد و گفت: در دومین طرح گواهی حق تقدم مسکن که تنها از طریق بانک مسکن در دسترس قرار می گرفت، از انحصار این بانک خارج و به تمامی بانک ها تسری داده شده است تا شرایط برای توزیع این اوراق توسط سایر بانک ها فراهم شود، این موضوع به تعمیق و تنوع اوراق حق تقدم در بورس کمک می کند. میرمحمد صادقی با اشاره به نهایی شدن طرح لیزینگ مسکن در بانک مرکزی گفت: این طرح در بانک مرکزی مراحل خود را طی کرده است و در حال حاضر در انتظار تصویب شورای پول و اعتبار به سر می برد.
انتهای خبر/پ
×