انجمن انبوه سازان استان خوزستان برگزار می کند؛

همایش توسعه شهری مبتنی بر اندیشه ایرانشهر

«همایش توسعه شهری مبتنی بر اندیشه ایرانشهر» توسط انجمن انبوه سازان استان خوزستان برگزار می شود. به گزارش پیام ساختمان «نقش تشکل های صنفی - حرفه ای در توسعه شهری» و «مفهوم هویت در شهر مبتنی بر اندیشه ایرانشهری» از مهم ترین محور های این همایش هستند. این همایش چهارشنبه، 15 اردیبهشت 95 از ساعت 9 صبح تا 14 بعد از ظهر با مشارکت جمعی از نهاد های مرتبط با صنعت ساختمان برگزار خواهد شد.

همایش-توسعه-شهری-مبتنی-بر-اندیشه-ایرانشهر
«همایش توسعه شهری مبتنی بر اندیشه ایرانشهر» توسط انجمن انبوه سازان استان خوزستان برگزار می شود. به گزارش پیام ساختمان «نقش تشکل های صنفی - حرفه ای در توسعه شهری» و «مفهوم هویت در شهر مبتنی بر اندیشه ایرانشهری» از مهم ترین محور های این همایش هستند. این همایش چهارشنبه، 15 اردیبهشت 95 از ساعت 9 صبح تا 14 بعد از ظهر با مشارکت جمعی از نهاد های مرتبط با صنعت ساختمان برگزار خواهد شد.
انتهای خبر/پ
×