بازدید امروز تا این لحظه 5618 بار

استقبال سازندگان به وام ساخت مسکن

استقبال-سازندگان-به-وام-ساخت-مسکن
دولت این روزها برنامه های مختلفی برای تحریک بازار مسکن و پایان دادن به رکود دوساله، تدوین کرده است. اختصاص وام برای خرید مسکن از سوی متقاضیان، سیاستی بود که بارها روی آن تأکید شد و حالا افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن برای تحریک بخش عرضه مسکن در دستور کار قرار گرفته است.افزایش وام ساخت تا 150 میلیون تومان بدون سپرده، از برنامه های تسهیلات دهی بانک مسکن در سال 95 است و به این ترتیب سازندگان و شرکت های انبوه سازی که اقدام به ساخت مسکن با تکنولوژی جدید کنند، تسهیلات بانکی بدون سپرده دریافت می کنند.اگر صرفا این فناوری صنعتی سازی شود این تسهیلات 130 میلیون تومان خواهد بود اما اگر توأم با انتقال فناوری و بهره وری انرژی و صرفه جویی باشد، به 150 میلیون تومان افزایش می یابد. این رقم در مراکز دیگر استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر به 130 میلیون تومان و در سایر شهرها به 100 میلیون تومان خواهد رسید.حال پرسش این است که آیا این نوع وام ساخت، سازنده ها را تحریک به آغاز سرمایه گذاری ساختمانی، خواهند کرد؟ادامه این گزارش را می توانید در دویست و پنجاهمین شماره نشریه پیام ساختمان مطالعه کنید.نشریه پیام ساختمان را هر شنبه از روزنامه فروشی های سراسر کشور بخواهید.
انتهای خبر/پ
×