محمد هاشم بت شکن در واکنش به اظهارات رییس جمهور :

بانک مسکن باید منظم تر عمل می کرد

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به این که بانک مرکزی به دلیل اضافه برداشت خیلی از خدمات بین بانکی مانند ساتنا و پایا را قطع کرد، برداشت خود درباره اظهارات را رئیس جمهوری را بیان کرد.

بانک-مسکن-باید-منظم-تر-عمل-می-کرد
محمدهاشم بت شکن در گفت وگو با خبرنگاران در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری مبنی بر این که بانک مسکن برای دولت یازدهم تبدیل به یک معضل شد، اظهار کرد: «آن چیزی که رئیس جمهوری به آن اشاره کردنداحتمالا منظور وی این بوده که بانک مسکن با یک اضافه برداشت بالایی از بانک مرکزی مواجه شد که شاید بهتر بود از اول (به عنوان مثال) در قالب بودجه ای دولت تصویب می کرد و از طریق وجوه اداره شده در اختیار بانک مسکن قرار می دادند.» وی تصریح کرد: «در این قالب به شکل منضبط عمل می کردند، شاید منظور رئیس جمهوری این بوده که این انضباط اصولی برای بانک مسکن ایجاد می شد تا ما دچار اضافه برداشت نمی شدیم.» وی افزود: «خود به خود این اضافه برداشت ممکن بود که اثراتی روی پول پُرقدرت یا پایه پولی گذاشته باشد. منظور رئیس جمهوری این بود که در چارچوب منطقی بدون اضافه برداشت-انجام شود-.» وی یادآور شد: زمانی که به بانک مسکن آمدم به دلیل بی انضباطی خیلی از خدمات بین بانکی مانند ساتنا و پایا از سوی بانک مرکزی به واسطه اضافه برداشت قطع شده بود. مدیرعامل بانک مسکن با بیان این که بانک مرکزی به ما اعلام کرد بیایید اضافه برداشت را تعیین تکلیف کنید، ادامه داد: اقدامی که در این رابطه انجام دادیم که اضافه برداشت ها با مذاکرات و توافقاتی که رئیس جمهوری داشت به یک خط اعتباری تبدیل شد. پس بانک مسکن از آن بی انضباطی خارج شد، در طول سه سال اخیر بانک مسکن هیچ اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشته است. بت شکن تاکید کرد: به این ترتیب بانک به یک بانک منظم تبدیل شد، از سوی دیگر خط اعتباری جدیدی به بانک مسکن داده نشد و گفتند بروید وصول کنید و در قبال آن به ما کمک کردند و دیگر این که یک تنفس 10 ساله به بانک مسکن دادند. وی اظهار کرد: در حال حاضر می توانم بگویم بانک مسکن با توجه به اقدامات انجام شده بزرگترین بانک کشور از حیث مانده تسهیلات است که 112 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات ماست. وی تصریح کرد: گام دوم که باید دولت برای بانک مسکن بردارد تقویت سرمایه است؛ تسهیلات اعطایی بانک مسکن بسیار زیاد است و باید ساختار بانک تقویت می شد که انجام نشده بود. با توجه به این که دولت پیشنهاد داد و خوشبختانه مجلس همراهی کرد و 50 هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه بانک از محل فروش دارایی های وزارت راه و شهرسازی را تصویب کرد. وی بیان کرد: فکر می کنم مشکل دوم بانک مسکن که ساختار مالی ضعیف به نسبت تسهیلات بزرگ بود، برطرف می شود.
انتهای خبر/پ
×