تولیدکنندگان برند سازی کنند

نمایشگاه آشپزخانه نمایشگاه مطلوبی است و فعالیت ها و تولیداتی که ارائه شده نشان می دهد صنعت ساختمانی ما در بخش تولیدات آشپزخانه ای از پیشرفت وتوسعه خوبی بر خوردار است .

تولیدکنندگان-برند-سازی-کنند
عضو هیات مدیره انجمن مهندسان راه وساختمان ایران با تاکید بر اینکه برای رقابت در بحث جهانی وکشورهای دیگر ویژگی ها ومختصات خاصی لازم است،بیان کرد: از جمله این مختصات مهم بحث برند است که تولید کنندگان بتوانند برند سازی کنند و این برند در عرصه جهانی شناخته شود. دکتر منوچهر شیبانی اصل عضو هیات مدیره انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران که در مراسم افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه صنعت بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه ، حمام ، سونا و استخر حضور پیدا کرده بود در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان علت حضور در نمایشگاه را اینگونه بیان کرد :انجمن مهندسان راه وساختمان ایران در حیطه فعالیت های خودش حضور در نمایشگاه های مرتبط با صنعت ساختمان و همکاری در فرایندهایی که مرتبط با صنعت ساختمان است را پیگیری می کند و به همین دلیل در این نمایشگاه حضور پیدا کرده ایم. وی در ادامه گفت: نمایشگاه آشپزخانه نمایشگاه مطلوبی است و فعالیت ها و تولیداتی که ارائه شده نشان می دهد صنعت ساختمانی ما در بخش تولیدات آشپزخانه ای از پیشرفت وتوسعه خوبی بر خوردار است . دکتر شیبانی اضافه کرد: یکی از این نکات قابل توجه در این نمایشگاه ها ، توسعه بازارهای فروش ومصالح ساختمانی به خصوص آشپزخانه وحمام وسونا است.آنچه ما در این نمایشگاه می بینیم در مقایسه با نمایشگاه های بین المللی از نظر کیفیت، نوآوری و فناوری های مختلف تولیدات کشورما در حد مطلوبی قرار دارد و می تواند در قیاس با تولیدات جهانی جایگاه خوبی را به خود اختصاص دهد. رییس انجمن مهندسان راه وساختمان ایران با تاکید بر اینکه برای رقابت در بعد جهانی وکشورهای دیگر ویژگی ها و مختصات خاصی لازم است،بیان کرد: از جمله این مختصات مهم بحث برند است که تولید کنندگان بتوانند برند سازی کنند و این برند در عرصه جهانی شناخته شود.در این راستا می توان از منطقه شروع کرد و با کسب سهم ممتاز از بازارهای منطقه آن را به کشورهای اروپایی توسعه داد . وی با اشاره به اینکه حمایت دولت و فراهم کردن زمینه های خاص برای دست اندرکاران و بخش خصوصی لازمه این کار است تا بتوانند به طور مناسب در بازارهای جهانی حضور پیدا کنند،موانع رسیدن به این اهداف را برشمرد وگفت: ضوابط اداری مزاحم حضور وحرکت ایران را در بازارهای جهانی کند می کند که نیاز به توجه ویژه دولت دارد. امیدواریم در دولت جدید که به بخش خصوصی طبق برنامه وزرا توجه ویژه ای دارند این مسائل هم حل شود وتوفیق حضور در بازارهای جهانی فراهم شود.
انتهای خبر/پ
×