بازدید امروز تا این لحظه 5780 بار

منابع مالی تازه برای وام مسکن

منابع-مالی-تازه-برای-وام-مسکن
همه ساله بررسی لایحه بودجه حاشیه های به دنبال دارد که بودجه سال 95 نیز از این قاعده مستثنی نیست. امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب تبصره 18 لایحه بودجه 95 به دولت اجازه دادند نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی در سال جاری تا سقف 50 هزار میلیارد ریال اقدام کند؛ اما طبق روال جاری برخی از نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند و برخی دیگر به مخالفت با این پیشنهاد برخاستند. اگرچه این پیشنهاد با رأی خوبی تصویب شد اما دلایل موافقان و مخالفان این پیشنهاد نیز قابل تأمل است.بانک مسکن حسابرسی شوددر این رابطه محمود شکری، نماینده مردم تالش گفت: یکی از اشکالات اساسی ما در تمام مدت این بوده که به دنبال دادن پول و نقدینگی به دولت هستیم بدون آنکه نگران حسابرسی باشیم. وی با انتقاد از این مصوبه اظهار داشت: ما هرگز به بانک مسکن نگفته ایم که چقدر منابع داشته و این منابع را کجا هزینه کرده است؟!...ادامه این گزارش را می توانید در دویست و چهل و نهمین شماره نشریه پیام ساختمان مطالعه کنید.هفته نامه پیام ساختمان را هر شنبه از روزنامه فروشی های سراسر کشور بخواهید.
انتهای خبر/پ
×